Επιλογή Σελίδας

Ψυχολογία

BSc
Bachelor of Science
Αποκτήστε τις δεξιότητες που χρειάζονται για να κατανοήσετε την επιστήμη της συμπεριφοράς και τις διανοητικές διαδικασίες, ώστε να είστε σε θέση να βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας
Ψυχολογία στο EUC
Ως φοιτητής Ψυχολογίας στο EUC εκπαιδεύεσαι κατάλληλα για να κατανοείς τον τρόπο συμπεριφοράς των ανθρώπων και για να συμβάλλεις στην αντιμετώπιση των αρνητικών προτύπων συμπεριφοράς, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Βασισμένο στην πρακτική και τη θεωρία, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου σκέψης, ανάπτυξης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Οι φοιτητές μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, πώς αλλάζει με την ηλικία και πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν συμπεριφορές. Το πρόγραμμα δίνει επίσης έμφαση στις κοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές της ψυχολογίας, καθώς και στις ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την έρευνα και την πρακτική στον τομέα. Το πτυχίο παρέχει πρακτική κατάρτιση στην έρευνα, υπό την επίβλεψη καθηγητών του τμήματος. Οι απόφοιτοί μας είναι πλήρως προετοιμασμένοι για περαιτέρω σπουδές που τους επιτρέπουν εξειδίκευση σε τομείς όπως η Κλινική Ψυχολογία, η Εκπαιδευτική Ψυχολογία, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, η Συμβουλευτική και η Καθοδήγηση. Οι φοιτητές μας που συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές δύνανται να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
  • Κλινική Ψυχολογία
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εκπαιδευτική Ψυχολογία
  • Εφαρμοσμένη ‘Έρευνα
  • Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Απόφοιτοι του κλάδου ψυχολογίας που θα συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο θα μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής ψυχολόγων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EUC στην Κλινική η/και Συμβουλευτική Ψυχολογία αναγνωρίζεται ως προσόν για εγγραφή στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου. Πρακτική εμπειρία Ένα βασικό στοιχείο του πτυχίου Ψυχολογίας είναι η πρακτική εμπειρία που βιώνουν οι φοιτητές καθ’ 'όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Εκτός από την εμπειρία και τεχνογνωσία που αποκομίζουν οι σπουδαστές στο Συμβουλευτικό Κέντρο της πανεπιστημιούπολης, το πτυχίο παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στους σπουδαστές να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις του μέσω διάφορων εκδηλώσεων και  εμπειριών εκτός πανεπιστημιούπολης. Ο εθελοντισμός, η επιτόπια εργασία, τα συνέδρια, shadowing, observations και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, βοηθούν τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ψυχολογία και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές σπουδές. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος. Δείτε την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης18
3
Μαθήματα Κορμού150
4
Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης54
5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής18
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS
240

Bachelor – Psychology – Greek

1
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης18 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
ENL103Instruction in Expository Writing6
4
N/AΜαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης12
1
Μαθήματα Κορμού150 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
PSC100Ψυχολογία Ι6
4
PSC105Στατιστική στην Ψυχολογική Επιστήμη Ι6
5
PSC110Εισαγωγή στην Ηθική6
6
PSC115Ψυχολογία II6
7
PSC120Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους στην Ψυχολογία6
8
PSC125Κοινωνική Ψυχολογία6
9
PSC130Ιστορία και Συστήματα Ψυχολογίας6
10
PSC200Αναπτυξιακή Ψυχολογία I6
11
PSC205Στατιστική στην Ψυχολογική Επιστήμη ΙΙ6
12
PSC210Θεωρίες Προσωπικότητας6
13
PSC215Εκπαιδευτική Ψυχολογία6
14
PSC220Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία6
15
PSC225Αναπτυξιακή Ψυχολογία IΙ6
16
PSC230Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Ψυχολογία6
17
PSC235Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία6
18
PSC300Πειραματική Ψυχολογία6
19
PSC305Γνωστική Ψυχολογία6
20
PSC310Ψυχομετρία6
21
PSC315Ψυχολογία της Υγείας6
22
PSC320Ψυχολογία της Μάθησης6
23
PSC325Ερευνητικές Μέθοδοι στην Ψυχολογία6
24
PSC330Ψυχοπαθολογία I6
25
PSC400Πρακτικές Εφαρμογές στο Πεδίο της Ψυχολογίας6
26
PSC480Πτυχιακή Εργασία I6
27
PSC490Πτυχιακή Εργασία IΙ6
1
Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης54 ECTS
2
Επιλέγονται εννέα (9) από τα ακόλουθα μαθήματα
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
PSC240Εισαγωγή στην Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα6
5
PSC245Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας6
6
PSC250Ανθρώπινες Σχέσεις6
7
PSC335Ψυχολογία του Φύλου6
8
PSC340Πολιτισμική Ψυχολογία6
9
PSC345Αθλητική Ψυχολογία6
10
PSC350Ειδικά Θέματα στην Ψυχολογία6
11
PSC405Ψυχολογία της Οικογένειας6
12
PSC410Εισαγωγή στη Βιοψυχολογία6
13
PSC415Θεωρίες Νοημοσύνης6
14
PSC420Ψυχολογικές Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία6
15
PSC425Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις6
16
PSC430Αίσθηση και Αντίληψη6
17
PSC435Ψυχοπαθολογία II6
18
PSC440Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής6
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής18 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.