Επιλογή Σελίδας
Ακτινοδιαγνωστική - Ακτινοθεραπεία
Bachelor of Science
BSc
Ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας, ενισχύοντας την εργοδότηση των αποφοίτων μας και στους δύο τομείς
Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία στο EUC
Το Πτυχίο Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας στο EUC  είναι το μοναδικό στον τομέα του που προσφέρεται στην Κύπρο. Οι φοιτητές εφοδιάζονται, ως τεχνολόγοι, με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη λειτουργία μηχανών ακτινών Χ και ψηφιακής απεικόνισης, εξοπλισμού ψηφιακής μαστογραφίας, μηχανών αξονικής τομογραφίας (CT scan) και απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI). Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως απαιτούν οι νέες τεχνολογίες  για την έμπειρη λειτουργία του εξελιγμένου ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες Τεχνολόγους Ακτινολόγους- Τεχνολόγους Ακτινοθεραπείας με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασική κλινική εκπαίδευση και πρακτική σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και διαγνωστικά εργαστήρια, σε τμήματα όπως κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπείας.. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών στην Κύπρο που κατοχυρώνει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ακτινολογικά Τμήματα Νοσοκομείων
  • Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα
  • Διαγνωστικά Κέντρα (Ακτινών Χ, CT-Scan, MRI)

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Το μοναδικό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου στην «Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία», που προσφέρετε στην Κύπρο, αναγνωρισμένο από τo Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Α.Ε.). Κλινική Άσκηση Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κλινικής και πρακτικής άσκησης από το πρώτο μέχρι και τον τελευταίο χρόνο σπουδών.  Η κλινική άσκηση και πρακτική διεξάγεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ακτινολογικά εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτών Εγγραφή στο Συμβούλιο Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, για εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος Άμεση Εργοδοτησης Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, σε τμήματα όπως της κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι θέσεις εργοδότησης στα ακτινολογικά εργαστήρια και ακτινοθεραπευτικά κέντρα αναμένεται να αυξηθούν.
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ3760
3
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ3560
4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ3560
5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ3060
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS137240

Bachelor – Radiodiagnostics – Radiotherapy

1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
37 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Πρώτο Τετράμηνο1730
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
ANA110Ανατομία Ι46
5
EUC110Ακαδημαϊκές Δεξιότητες25
6
NUR110Πρώτες Βοήθειες33
7
PSG265Ψυχολογία της Υγείας25
8
RAD110Εισαγωγή στην Ακτινοφυσική και Ακτινοτεχνολογία36
9
RAD111Ακτινική και Μοριακή Βιολογία35
10
Δεύτερο Τετράμηνο2030
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
ANA120Ανατομία ΙΙ46
13
ENH080*Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ35
14
RAD100Φυσική Ακτινοθεραπείας36
15
RAD120Κλινική Άσκηση Ι22
16
RAD121Ακτινοπροστασία35
17
RAD122Ακτινοτεχνολογία Ι56
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
35 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Τρίτο Τετράμηνο1730
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
BIO282Βιοστατιστική25
5
PGY107Φυσιολογία35
6
RAD210Κλινική Άσκηση ΙI22
7
RAD211Ακτινοτεχνολογία ΙI58
8
RAD212Ακτινοανατομική36
9
N/AΜάθημα Επιλογής24
10
Τέταρτο Τετράμηνο1830
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
ENH090*Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII35
13
PAT206Βασικές Αρχές Παθολογίας25
14
RAD220Κλινική Άσκηση ΙII22
15
RAD227Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων Ι37
16
RAD228Επεμβατική Ακτινολογία36
17
RAD229Ακτινοτεχνολογία ΙII55
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
35 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Πέμπτο Τετράμηνο1630
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
RAD300Τομογραφική Απεικόνηση36
5
RAD301Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι36
6
RAD303Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων ΙΙ35
7
RAD310Κλινική Άσκηση ΙV22
8
RAD311Ακτινολογική Παθολογία Ι26
9
RES303
Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας
35
10
Έκτο Τετράμηνο1930
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
CSG193Πληροφορική Επιστημών Υγείας35
13
RAD320Κλινική Άσκηση V22
14
RAD323Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων ΙΙΙ36
15
RAD327Ακτινολογική Παθολογία ΙΙ25
16
RAD328Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ36
17
RAD329Ραδιενεργά Ισότοπα66
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
30 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Έβδομο Τετράμηνο1930
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
HEA410Πτυχιακή Εργασία Ι36
5
RAD324Ψηφιακή Απεικόνιση και Ιατρική Πληροφορική35
6
RAD400Κλινική Άσκηση VI22
7
RAD411Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ35
8
RAD412Υπέρηχος34
9
RAD413Θεραπεία με Ραδιενεργά Ισότοπα24
10
RAD414Μαστογραφία34
11
Όγδοο Τετράμηνο1130
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
13
EPE201Επιδημιολογία35
14
HEA420Πτυχιακή Εργασία ΙΙ312
15
RAD420Πρακτική Άσκηση39
16
RAD424
Νομικά, Βιοηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στην Ακτινοδιαγνωστική -Ακτινοθεραπεία
24
17
Μαθήματα Επιλογής
18
Οι φοιτητές/τριες, καλούνται στο 2ο έτος να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν ένα (1) από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής.
19
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
20
ENH070*Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι35
21
NUR205Ακτινολογική Νοσηλευτική24
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό