Επιλογή Σελίδας

Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία

Bachelor of Science
BSc
Ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδυάζει γνώσεις και δεξιότητες Ακτινοτεχνολογίας και Ακτινοθεραπείας, ενισχύοντας την εργοδότηση των αποφοίτων μας και στους δύο τομείς
Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία στο EUC
Το Πτυχίο Ακτινοτεχνολογίας και Ακτινοθεραπείας στο EUC είναι το μοναδικό στον τομέα του που προσφέρεται στην Κύπρο. Οι φοιτητές εφοδιάζονται, ως τεχνολόγοι, με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη λειτουργία μηχανών ακτινών Χ και ψηφιακής απεικόνισης, εξοπλισμού ψηφιακής μαστογραφίας, μηχανών αξονικής τομογραφίας (CT scan) και απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI), μηχανημάτων πυρηνικής ιατρικής (SPECT και PET scan) και γραμμικούς επιταχυντές. Η εκπαίδευση των φοιτητών πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως απαιτούν οι νέες τεχνολογίες  για την έμπειρη λειτουργία του εξελιγμένου ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας για επαγγελματίες Τεχνολόγους Ακτινολόγους- Τεχνολόγους Ακτινοθεραπευτές με την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασική κλινική εκπαίδευση και πρακτική σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και διαγνωστικά εργαστήρια, σε τμήματα όπως κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής και ακτινοθεραπείας.. Οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Συμβούλιο Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών στην Κύπρο που κατοχυρώνει την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ακτινολογικά Τμήματα Νοσοκομείων
  • Ακτινοθεραπεία και Πυρηνική Ιατρική
  • Δημόσια και Ιδιωτικά Ιατρικά Κέντρα
  • Διαγνωστικά Κέντρα (Ακτινών Χ, CT-Scan, MRI)

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Το μοναδικό πρόγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου στην «Ακτινοτεχνολογία και Ακτινοθεραπεία», που προσφέρετε στην Κύπρο, αναγνωρισμένο από τo Φορέα ∆ιασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (∆Ι.Π.Α.Ε.). Κλινική Άσκηση Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κλινικής και πρακτικής άσκησης από το πρώτο μέχρι και τον τελευταίο χρόνο σπουδών.  Η κλινική άσκηση και πρακτική διεξάγεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ακτινολογικά εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση έμπειρων και άρτια καταρτισμένων εκπαιδευτών Εγγραφή στο Συμβούλιο Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Ακτινοθεραπευτών Κύπρου, για εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος Άμεση Εργοδοτησης Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, σε τμήματα όπως της κλασικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής. Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι θέσεις εργοδότησης στα ακτινολογικά εργαστήρια και ακτινοθεραπευτικά κέντρα αναμένεται να αυξηθούν. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Όλοι/ες οι αιτητές/ριες για εισαγωγή στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Το Πρόγραμμα αναγνωρίζει μια ισχυρή ακαδημαϊκή επίδοση σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο των υποψήφιων είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Υποψήφιοι που δεν θα επιδείξουν ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μπορούν να επιδείξουν συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με το περιεχόμενο του προγράμματος, εξωσχολική συμμετοχή, υψηλό επίπεδο δέσμευσης και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης θα ληφθούν επίσης υπόψη. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα228
3
Πτυχιακή Εργασία12
4
Σύνολo240

Bachelor – Radiodiagnostics – Radiotherapy

1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ60 ECTS
2
Πρώτο Τετράμηνο30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
HEA120Ανατομία Ι6
5
HEA192Πρώτες Βοήθειες6
6
RAD105Εισαγωγή στην Ακτινοφυσική και Ακτινοτεχνολογία6
7
HEA130Φυσιολογία6
8
EHL100Αγγλικά Επιστημών Υγείας I*6
9
Δεύτερο Τετράμηνο30
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
HEA125Ανατομία ΙΙ6
12
RAD115Φυσική της Ακτινοθεραπείας6
13
RAD125Κλινική Άσκηση Ι3
14
RAD130Ακτινοπροστασία6
15
RAD135Ακτινοτεχνολογία Ι9
16
17
*Τα δυο μαθήματα αγγλικών επιλέγονται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με επιτυχή συμπλήρωση του επιπέδου EHL101 του Πανεπιστημίου, τότε τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής αγγλικών δύνανται να αντικατασταθούν με μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ60 ECTS
2
Τρίτο Τετράμηνο30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
RAD200Ακτινική και Μοριακή Βιολογία6
5
RAD205Κλινική Άσκηση ΙΙ3
6
RAD215Ακτινοτεχνολογία ΙI9
7
RAD225Ακτινοανατομική6
8
EHL101Αγγλικά Επιστημών Υγείας II*6
9
Τέταρτο Τετράμηνο30
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
HEA200Βασικές Αρχές Παθολογίας6
12
RAD240Κλινική Άσκηση ΙII3
13
RAD245Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων Ι6
14
RAD250Επεμβατική Ακτινολογία6
15
RAD255Ακτινοτεχνολογία ΙII9
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ60 ECTS
2
Πέμπτο Τετράμηνο30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
RAD315Τομογραφική Απεικόνιση6
5
RAD330Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι6
6
RAD335Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων ΙΙ6
7
RAD340Κλινική Άσκηση ΙV3
8
RAD345Ερμηνεία Εικόνων Ακτινολογικής Παθολογίας Ι3
9
RAD355Ψηφιακή Απεικόνιση και Ιατρική Πληροφορική6
10
Έκτο Τετράμηνο30
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
12
HEA115Μεθοδολογία της Έρευνας και Βιοστατιστική6
13
RAD360Κλινική Άσκηση V3
14
RAD365Τεχνολογία Απεικονιστικών Συστημάτων ΙΙΙ6
15
RAD370Ερμηνεία Εικόνων Ακτινολογικής Παθολογίας ΙΙ3
16
RAD375Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ6
17
RAD380Ραδιενεργά Ισότοπα6
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ60 ECTS
2
Έβδομο Τετράμηνο30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
HLS450Πτυχιακή Εργασία12
5
RAD405Κλινική Άσκηση VI6
6
RAD415Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ6
7
RAD430Μαστογραφία6
8
Όγδοο Τετράμηνο30
9
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
10
RAD445Πρακτική Άσκηση30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.