Επιλογή Σελίδας

DBA - Διοίκηση Επιχειρήσεων

DBA
Το  διδακτορικό προσφέρει προηγμένες και πολυζήτητες δεξιότητες για εργοδότηση σε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό περιβάλλον στην Κύπρο και το εξωτερικό
Διοίκησης Επιχειρήσεων στο EUC
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν προηγμένες ερευνητικές και αναλυτικές δεξιότητες στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων. Παρέχει στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρίες μέσω της διεξαγωγής καινοτόμων ερευνών στη διοίκηση επιχειρήσεων με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα της σχολής. Το πρόγραμμα σπουδών φιλοδοξεί να προετοιμάσει τους φοιτητές για μια πετυχημένη σταδιοδρομία σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και να προετοιμάσει κορυφαία στελέχη για να μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα και δυναμικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Οι απόφοιτοι διδάκτορες θα μπορούν να εργαστούν σαν ακαδημαϊκοί, η ερευνητές η σύμβουλοι στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Εταιρική Διοίκηση
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Νεοσύστατες Εταιρίες
 • Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Εμπόριο και Βιομηχανία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
  • 1η καταληκτική ημερομηνία: 2 Μαΐου
  • 2η καταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεβρίου * (*σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις)
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία:15η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 ή στο info@euc.ac.cy. Το πρόγραμμα D.B.A. έχει σχεδιαστεί για άτομα που ευρίσκονται ή αναμένεται να ανελιχθούν σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ή/και επιθυμούν να βελτιώσουν τις αναλυτικές και ερευνητικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Εκτός από τα μαθήματα, το πρόγραμμα D.B.A. δομείται γύρω από την εκπόνηση ερευνητικής διατριβής, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή στο επιχειρηματικό περιβάλλον του/της υποψηφίου/ήφιας. Το περιεχόμενο της διατριβής μπορεί να επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα που συνήθως αντιμετωπίζεται στο χώρο εργασίας των φοιτητών/τριών. Οι φοιτητές/τριες του D.B.A. θα επιλέξουν να μελετήσουν μια επιχειρηματική κατάσταση που τους είναι πολύ καλά γνωστή και θα την αναλύσουν ερευνητικά ως περιπτωσιακή μελέτη. Τα μαθήματα διδάσκονται με  ένα ευέλικτο τρόπο διδασκαλίας/Blended (δηλαδή, οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στα μαθήματα με φυσική παρουσία στην τάξη, ενώ, ταυτόχρονα, τα μαθήματα θα προσφέρονται και διαδικτυακά, μέσω σύγχρονης διδασκαλίας, για εκείνους/ες τους/τις φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας· κάποιες συναντήσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Blackboard). Αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους/τις φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην τάξη να τα παρακολουθήσουν από απόσταση, ενώ οι συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται  μέσω της πλατφόρμας Blackboard παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και μαθησιακούς πόρους έτσι που να  καθιστούν δυνατή μια σωστή αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/τριών. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες αναμένεται να:
 1. Υποβάλουν με την αίτησή τους σχετική ερευνητική πρόταση.
 2. Kατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που να περιλαμβάνει στο πρόγραμμα σπουδών και μαθήματα σχετικά με το ευρύτερο θεματολόγιο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 3. Έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια εργασιακής εμπειρίας.
 4. Υποβάλουν γραπτή βεβαίωση από οργανισμό/επιχείρηση ότι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς εκπόνησης της διδακτορικής τους ερευνητικής εργασίας. Η υποβολή αυτής της βεβαίωσης αποτελεί προϋπόθεση για εισδοχή στο πρόγραμμα.
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 • Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής εδώ
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος .
1
Degree RequirementsECTS
2
Specific Coursework / Courses60
3
Preparation and Submission of a Dissertation Proposal
30
4
D.B.A. Fieldwork60
5
D.B.A. Dissertation30
6
Total Requirements180

Doctorate – DBA – Business Administration

1
Specific Coursework / Courses60 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
RES700Advanced Quantitative Research Methods10
4
RES710Advanced Qualitative Research Methods10
5
DBA700Management Strategy for Performance10
6
DBA710Business Economics and Finance in a Global Environment10
7
DBA720Marketing Strategy and Consumer Behavior10
8
DBA730Business Analytics and Information Systems10
1
Preparation and Submission of a Dissertation Proposal30 ECTS
1
D.B.A. Fieldwork60 ECTS
1
D.B.A. Dissertation30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.