Επιλογή Σελίδας
Επιστήμες της Αγωγής
PhD
Doctorate in Educational Sciences
Ένα διδακτορικό που δημιουργεί  αυτόνομους μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα να εργαστούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης.
Επιστήμες της Αγωγής στο EUC
Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν προτεραιότητα για μερική ή ολική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ή/και την ειδίκευση του διδακτορικού που παρακολουθούν. Στόχος θα είναι η απόκτηση ερευνητικής πείρας και ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων στους τομείς των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, ενώ θα καλλιεργήσει και την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων τους σε βασικά θέματα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπάρχει δυνατότητα εργοδότησης ως επιστημονικοί συνεργάτες στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, και με βάση τα προσόντα και την προηγούμενη πείρα τους θα αναλαμβάνουν – υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ- διδακτικά καθήκοντα σε προπτυχιακά του Τμήματος με στόχο την απόκτηση διδακτικής πείρας σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
 • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)
Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής του Τμήματος Επιστημών Αγωγής προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021 ) στην/στις πιο κάτω θεματική/ες περιοχές:
 • Εκπαίδευση STEM/STEAM/STREAM
 • Επαγγελματική Μάθηση & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/Eκπαίδευση & Κοινωνική Ένταξη Περιθωριοποιημένων Ομάδων
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ενιαία Εκπαίδευση
 • Σπουδές για την αναπηρία και Παιδαγωγική της Ενιαίας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία
 • Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 1. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής εδώ
 4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 5. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 6. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000. Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών εδώ Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εξειδικευμένα Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής20
5
Διδακτορική Έρευνα90
6
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Education Sciences – Greek

1
Εξειδικευμένα Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDG700
Επιστήμες της Αγωγής: Επιστημολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
10
4
EDG710Προχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας10
5
EDG720Προχωρημένες Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
2
Προηγείται προετοιμασία στο πεδίο κατεύθυνσης του/της κάθε διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας σε συνεργασία με τον/της επόπτη/τρια του/της
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής20 ECTS
1
Διδακτορική Έρευνα90 ECTS
1
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό