Επιλογή Σελίδας

Επιστήμες της Αγωγής

PhD
Doctorate in Educational Sciences
Ένα διδακτορικό που δημιουργεί  αυτόνομους μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα να εργαστούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε ποικίλους τομείς της εκπαίδευσης.
Επιστήμες της Αγωγής στο EUC
Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν προτεραιότητα για μερική ή ολική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ή/και την ειδίκευση του διδακτορικού που παρακολουθούν. Στόχος θα είναι η απόκτηση ερευνητικής πείρας και ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων στους τομείς των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, ενώ θα καλλιεργήσει και την ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων τους σε βασικά θέματα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπάρχει δυνατότητα εργοδότησης ως επιστημονικοί συνεργάτες στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, και με βάση τα προσόντα και την προηγούμενη πείρα τους θα αναλαμβάνουν – υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ- διδακτικά καθήκοντα σε προπτυχιακά του Τμήματος με στόχο την απόκτηση διδακτικής πείρας σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
 • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
  • 1η καταληκτική ημερομηνία: 2 Μαΐου
  • 2η καταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεβρίου * (*σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις)
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία:15η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:
 • Εκπαίδευση STEM/STEAM/STREAM
 • Επαγγελματική Μάθηση & Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση/Eκπαίδευση & Κοινωνική Ένταξη Περιθωριοποιημένων Ομάδων
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ενιαία Εκπαίδευση
 • Σπουδές για την αναπηρία και Παιδαγωγική της Ενιαίας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση & Ηγεσία
 • Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 • Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 και ηλεκτρονική διεύθυνση info@euc.ac.cy ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:
 1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν πτυχίο (Β.Α.) ή μεταπτυχιακό (Μ.Α.) στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και ένα ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ο βαθμός του Μεταπτυχιακού τους Τίτλου να είναι τουλάχιστον «Β» (80/100) ή «λίαν καλώς» σε αντιστοίχιση με το σύστημα βαθμολόγησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
 2. Ως μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών τους οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα (1) μάθημα Ποιοτικών Προσεγγίσεων Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και ένα (1) μάθημα Ποσοτικών Προσεγγίσεων Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής.
 3. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις υποψήφιους/ες να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα και/ή να υποβληθούν σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις/αξιολογήσεις πριν από την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα.
 4. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι άριστοι/ες γνώστες/τριες της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλοί/ές γνώστες/τριες μιας δεύτερης γλώσσας.
Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εξειδικευμένα Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής20
5
Διδακτορική Έρευνα90
6
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Education Sciences – Greek

1
Εξειδικευμένα Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDG700
Επιστήμες της Αγωγής: Επιστημολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις
10
4
EDG710Προχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας10
5
EDG720Προχωρημένες Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
2
Προηγείται προετοιμασία στο πεδίο κατεύθυνσης του/της κάθε διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας σε συνεργασία με τον/της επόπτη/τρια του/της
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής20 ECTS
1
Διδακτορική Έρευνα90 ECTS
1
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.