Επιλογή Σελίδας

Νοσηλευτική

PhD
Doctorate
Οι διδάκτορες θα μπορούν να συνεισφέρουν με το ερευνητικό τους έργο στην ανάπτυξη, στην βελτίωση και στην καινοτομία της νοσηλευτικής επιστήμης και στον ευρύτερο τομέα της υγείας
Νοσηλευτική στο EUC
Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική στοχεύει, μέσα από μία τουλάχιστον τριετή φοίτηση, να αναπτύξει τις ερευνητικές δεξιότητες των υποψηφίων διδακτόρων, την κριτική τους σκέψη, την ηθική και δεοντολογία της έρευνας και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να συντονίσουν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, οι διδάκτορες θα μπορούν να εργαστούν στον ακαδημαϊκό και στον ερευνητικό τομέα, καθώς και σαν σύμβουλοι σε διάφορους οργανισμούς. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους διδάκτορες με τα κατάλληλα προσόντα ώστε να μπορέσουν να εργοδοτηθούν σε διάφορα ιδιωτικά και δημόσια κέντρα λήψης αποφάσεων σε θέματα νοσηλευτικής αλλά και γενικότερα σε θέματα υγείας. Οι διδάκτορες του προγράμματος νοσηλευτικής θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα νοσηλευτικής, αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες ερευνητικών επιχορηγήσεων και συνεισφέροντας με το έργο τους στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της υγείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
 • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
 • Κοινοτικές και Ψυχιατρικές δομές
 • Υπηρεσίες κατ’ οίκον Νοσηλείας
 • Τμήματα Έρευνας και Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT

Το Τμήμα Εισδοχής δέχεται αιτήσεις για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο:
  • 1η καταληκτική ημερομηνία: 2 Μαΐου
  • 2η καταληκτική ημερομηνία: 15 Σεπτεβρίου * (*σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις)
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία:15η Ιανουαρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις σε ένα πεδίο ή συνδυασμό των πιο κάτω πεδίων:
 • Καρδιολογική Νοσηλευτική
 • Ογκολογική και Ανακουφιστική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
 • Κοινοτική Νοσηλευτική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
 • Νοσηλευτική Πνευμονολογία
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 • Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 • Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 • Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000 ή στο info@euc.ac.cy. Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Εξειδικευμένα Μαθήματα30
3
Περιεκτική Εξέταση10
4
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20
5
Διδακτορική Έρευνα90
6
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS180

Doctorate – Nursing

1
Εξειδικευμένα Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
NUR700Προχωρημένη Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας10
4
NUR710Προχωρημένη Βιοστατιστική 10
5
NUR720Εφαρμοσμένες Δεξιότητες στην Έρευνα και Προετοιμασία Διδακτορικής Διατριβής10
1
Περιεκτική Εξέταση10 ECTS
1
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας20 ECTS
1
Διδακτορική Έρευνα90 ECTS
1
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.