Επιλογή Σελίδας
Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
PhD
Doctorate
Οι διδακτορικοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις συνεχιζόμενες εργασίες στο Κέντρο Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (CERIDES)
Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στο EUC
Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ερευνητών υψηλού επιπέδου. Το πρόγραμμα αξιοποιεί τις υφιστάμενες παραδοσιακές θεωρητικές σχολές στην επιστήμη της ασφάλειας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις τοπικές και πολιτισμικές επιρροές, καθώς και τη διερεύνηση αναδυόμενων κινδύνων και νέων προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο (ανακάλυψη υδρογονανθράκων). Οι φοιτητές θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο CERIDES (Excellence in Innovation and Technology), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της απόδοσης και της ασφάλειας στις μικροεπιχειρήσεις, στους ανθρώπινους παράγοντες, στην προώθηση της ασφάλειας στις κρίσιμες υποδομές και στην επικοινωνία των κινδύνων. Οι απόφοιτοι διδάκτορες θα έχουν ευκαιρίες εργοδότησης ως ακαδημαϊκοί, ερευνητές ή σύμβουλοι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Συμβουλευτική για την Υγεία και την Ασφάλεια
 • Βιομηχανία Ενέργειας
 • Διαχείριση Κινδύνων
 • Ανάλυση και Έρευνα Δημόσιας Πολιτικής
 • Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.)
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία του Τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021 (έναρξη Οκτώβριος 2021) στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:
 • Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία
 • Διαχείριση κινδύνων καταστροφής στην ΝΑ Μεσόγειο
Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:
 1. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να καταθέσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτησή τους.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εισδοχής εδώ
 4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 5. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2021.
 6. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής/ών συνέντευξης/εων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000.
Γενικές Πληροφορίρες για Διδακτορικές Σπουδές
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε ακαδημαϊκό έτος περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές τόσο για το Φθινοπωρινό όσο και για το Εαρινό Εξάμηνο (με έναρξη σπουδών Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο, αντίστοιχα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο αίτησης εισδοχής το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το σύνδεσμο εδώ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο έντυπο αίτησης εισδοχής. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:
 • Για Φθινοπωρινό Εξάμηνο: Αρχική καταληκτική ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους(σε περίπτωση που υπάρξουν διαθέσιμες επιπλέον θέσεις, αιτήσεις για τις θέσεις αυτές γίνονται αποδεκτές με καταληκτική ημερομηνία 30 Μαΐου και την 31 Αυγούστου κάθε έτους).
 • Για Εαρινό Εξάμηνο: Καταληκτική ημερομηνία: 1 Νοεμβρίου κάθε έτους.
Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων των αιτητών/τριών και προσωπικής συνέντευξης/εων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο 22713000. Δείτε παλαιότερες υποβολές διδακτορικών διατριβών εδώ Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
Specific Coursework - Courses30
3
Comprehensive Qualifying Examination10
4
Preparation and Submission of a Thesis - Dissertation Proposal
20
5
Ph.D. Project90
6
Ph.D. Thesis - Dissertation30
7
Total Requirements180

Doctorate – Occupational Safety and Health

1
Specific Coursework - Courses30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
OSH705
Epistemology of Sciences and Occupational Health and Safety Research Methods
10
4
OSH715Advanced Topics in Safety Management and Risk Contexts10
5
OSH725Special Topics in Occupational Safety and Health10
1
Comprehensive Qualifying Examination10 ECTS
1
Preparation and Submission of a Thesis - Dissertation Proposal20 ECTS
1
Ph.D. Project90 ECTS
1
Ph.D. Thesis - Dissertation30 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό