Επιλογή Σελίδας
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
LLM
Master of Law
Θα αποκτήσετε εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο, ενισχύοντας τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
Law at EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο EUC σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στα σύγχρονα νομικά ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο. Το μεταπτυχιακό LLM καλύπτει πλήρως τις νομικές εξελίξεις και τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοί μας δύνανται να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσίων φορέων και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 months
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρικό Δίκαιο
 • Δικονομικό Δίκαιο
 • Ναυτιλιακό Δίκαιο
 • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
 • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Ειδικά Κριτήρια Εισδοχής Τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι: Αναγνωρισμένο Πτυχίο από Σχολή/Τμήμα Νομικής ή Αναγνωρισμένο Πτυχίο από άλλη/άλλο Σχολή/Τμήμα πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η εισδοχή κρίνεται από Επιτροπή (η οποία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Πτυχίου προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Ενδεικτικά:
  • Για την κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου: Πτυχίο Οικονομικών, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή/και
 • Δευτερεύον Πτυχίο (Minor) στη Νομική, ή/και
 • Συμπλήρωση νομικών μαθημάτων κατά την διάρκεια του Πτυχίου (κατ’ ελάχιστον 25 ECTS), ή/και
 • Συνάφεια επαγγελματικής πείρας προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης του Προγράμματος.
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κοινού Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Διπλωματική Εργασία30
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – International Commercial Law

1
Μαθήματα Κοινού Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM600Μεθοδολογία της Έρευνας10
4
LLM610Δίκαιο της Ενέργειας10
5
LLM620
Ειδικά Θέματα Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και Κρατικές Ενισχύσεις
10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
Δημόσιο Δίκαιο
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
PL600Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου10
5
PL610Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου10
6
PL620Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις της Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM692Διπλωματική Εργασία30
Για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και απονομή του τίτλου σπουδών ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως στον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS). O φοιτητής θα μπορεί είτε να επιλέγει μαθήματα αποκλειστικά από τη μία εκ των δύο ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου, και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορεί να επιλέγει μαθήματα υποχρεωτικά κατεύθυνσης και επιλογής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνει θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.])».
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό