Επιλογή Σελίδας

Artificial Intelligence

MSc
Master of Science
Artificial Intelligence (AI) systems and applications are designed to solve complex real-world challenges across many industries. Among the most sought-after IT professionals, AI specialists will find a wealth of exciting career opportunities in the most innovative companies across the globe.
Artificial Intelligence at EUC
The MSc in Artificial Intelligence at EUC aims to train and educate skilled leaders in the field and to address the emerging needs of the market. With an in-depth study of AI theory and practice, students are equipped with technical skills and an understanding of machine learning, big data analytics, AI in gaming and robotics, natural language processing and deep learning. Students undertake research with the Department’s laboratories and research centers and are equipped for employment in a range of industries or for doctoral studies in the field.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 months
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • IT Companies
  • Gaming and Robotics Industry
  • Telecommunications
  • Insurance, Banks and other Financial Institutions
  • Medical and Life Science Institutions
  • Research and Consultancy

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.
1
Degree RequirementsECTS
2
Core courses32
3
Elective Courses28
4
Master Thesis30
5
Total Requirements90

Master – Online – Artificial Intelligence

1
Core courses32 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
AI600Foundations of Artificial Intelligence8
4
AI605Introduction to Machine Learning8
5
AI610Knowledge Representation, Reasoning and the Semantic Web8
6
AI615Big Data Analytics8
1
Elective Courses 28 ECTS
2
Students select four of the following courses:
3
CodeCourse TitleECTS
4
AI620Advanced Topics in Machine Learning7
5
AI625Artificial Neural Networks and Deep Learning7
6
AI630Advanced Topics in Knowledge Representation and Reasoning7
7
AI635Multi-Agent Systems and Game Theory7
8
AI640AI in Video Games7
9
AI645Robotics and Perception7
10
AI650Natural Language Processing7
11
AI655Philosophy and Ethics of AI7
12
N/AOne (1) Elective Course from a relevant distance learning M.Sc. program of the School of Sciences as this will be approved by the Program Coordinator.
1
Master Thesis30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
AI695Master Thesis30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.