Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση Επιχειρήσεων

MBA
Master of Business Administration
Το MBA διευρύνει σημαντικά τις ευκαιρίες εργοδότησής και ανέλιξης σε τομείς όπως Εμπόριο, Υπηρεσίες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ή στην ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Το MBA μας χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που προετοιμάζει κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ταλέντου και ανθρώπινου δυναμικού, καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι φοιτητές μας είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις ώστε, κατανοώντας τις επιμέρους πτυχές και λειτουργίες της επιχείρησης, να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη στρατηγική ανάπτυξή της. Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύσσονται και ενισχύονται οι ηγετικές ικανότητες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι αναλυτικές ικανότητες των φοιτητών, σε σχέση με την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων. Το MBA προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές μας ώστε να διεκδικήσουν θέσεις  σε πολλαπλούς τομείς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Εταιρική Διοίκηση
  • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
  • Νεοσύστατες Εταιρίες
  • Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Οργανισμοί
  • Εμπόριο και Βιομηχανία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κοινού Κορμού60
3
Διπλωματική Έρευνα30
4
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – Online – Business Administration – Greek

1
Μαθήματα Κοινού Κορμού60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
MBA600Ηγεσία, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία10
4
MBA605
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων σε ένα Διεθνές Περιβάλλον
10
5
MBA610Δημιουργία Αξίας Καταναλωτή10
6
MBA615Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός10
7
MBA620Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Επιχειρήσεων10
8
MBA625Logistics και Διοίκηση Λειτουργιών10
1
Διπλωματική Έρευνα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
MBA690Διπλωματική Εργασία ή τρία Μαθήματα Επιλογής30
4
Μαθήματα Επιλογής
5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
6
MBA630Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη10
7
MBA635Διοίκηση Έργων10
8
MBA640Εταιρική Επικοινωνία και Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης10
9
MBA645Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ10
10
MBA650Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων10
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.