Επιλογή Σελίδας

Διοίκησης Επιχειρήσεων

MBA
Master of Business Administration
Το MBA διευρύνει σημαντικά τις ευκαιρίες εργοδότησής και ανέλιξης σε τομείς όπως Εμπόριο, Υπηρεσίες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ή στην ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης
ΜΒΑ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το MBA μας χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που προετοιμάζει κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ταλέντου και ανθρώπινου δυναμικού, καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι φοιτητές μας είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις ώστε, κατανοώντας τις επιμέρους πτυχές και λειτουργίες της επιχείρησης, να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη στρατηγική ανάπτυξή της. Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύσσονται και ενισχύονται οι ηγετικές ικανότητες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι αναλυτικές ικανότητες των φοιτητών, σε σχέση με την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων. Το MBA προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές μας ώστε να διεκδικήσουν θέσεις  σε πολλαπλούς τομείς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Εταιρική Διοίκηση
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • Νεοσύστατες Εταιρίες
 • Κυβερνητικοί και Ημικρατικοί Οργανισμοί
 • Εμπόριο και Βιομηχανία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
A FIVE STARS INSTITUTION Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities στους ακόλουθους τομείς:
 • Διδασκαλία
 • Απασχολησιμότητα
 • Διεθνοποίηση
 • Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • Φοιτητικές Υπηρεσίες – Στήριξη Φοιτητών
 • Πτυχίο Ιατρικής
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα60
3
Διπλωματική Εργασία 30
4
Σύνολo90

Master – Business Administration – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
MBC600Ηγεσία, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία10
4
MBC605
Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων σε ένα Διεθνές Περιβάλλον
10
5
MBC610Δημιουργία Αξίας Καταναλωτή10
6
MBC615Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός10
7
MBC620Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Επιχειρήσεων10
8
MBC625Logistics και Διοίκηση Λειτουργιών10
1
Διπλωματική Έρευνα και Εργασία30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
MBC690Διπλωματική Εργασία30
4
ή
5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ30 ECTS
6
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τρία από τα παρακάτω μαθήματα
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
MBC630Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη10
9
MBC635Διοίκηση Έργων10
10
MBC640Εταιρική Επικοινωνία και Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης10
11
MBC645Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ10
12
MBC650Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων10
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.