Επιλογή Σελίδας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

MA
Master of Arts
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, άρτια καταρτισμένων για παροχή καθοδήγησης σε θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της σταδιοδρομίας
Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική στο EUC είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άρτια προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα καλούνται να βοηθήσουν άτομα, ώστε αυτά να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λάβουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στην εκπαίδευση, σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων και ενηλίκων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • ΜΚΟ για τη Νεολαία και την Απασχόληση
  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Απασχόλησης
  •  Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Σχολεία και Πανεπιστήμια
  •  Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα60
3
Διπλωματική Εργασία ή 3 μαθήματα επιλογής30
4
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90
5
Πρακτική Άσκηση20

Master – Online – Career Guidance and Counseling(GR)

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
CGC600Θεωρίες και Τεχνικές Συμβουλευτικής10
4
CGC605Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Αρχές Δεοντολογίας10
5
CGC610Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική10
6
CGC615Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης10
7
CGC620Η Τεχνική της Συμβουλευτικής Συνέντευξης10
8
CGC625Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού10
1
Διπλωματική Εργασία30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
CGC690Διπλωματική Εργασία30
4
ή Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα πιο κάτω μαθήματα)
5
CGC630Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών10
6
CGC632Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Ειδικών Ομάδων10
7
CGC634Κοινωνιολογία της Εργασίας10
8
CGC636Κοινωνική Πολιτική και Εργασιακά Θέματα10
1
Πρακτική*20 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
CGC695Πρακτική Άσκηση*20
4
*Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 90 ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.