Επιλογή Σελίδας

Λογοπαθολογία: Κλινική Λογοπαθολογία

MSc
Master of Science
Αποκτήστε εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου και αναβαθμίστε τα επαγγελματικά σας προσόντα στη Λογοπαθολογία
Λογοπαθολογία: Κλινική Λογοπαθολογία στο EUC
To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας είναι το πρώτο πιστοποιημένο μεταπτυχιακό κλινικό πρόγραμμα στη Λογοπαθολογία στην Κύπρο και την Ελλάδα.  Το Πρόγραμμα παρέχει μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Κλινική Λογοπαθολογία, εμβαθύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση,  και προάγει ερευνητικές δεξιότητες στη Λογοπαθολογία. To Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινική Λογοπαθολογία παρέχει σε απόφοιτους προγραμμάτων Λογοθεραπείας εμπλουτισμό της γνώσης και των δεξιοτήτων πρόληψης, διάγνωσης, και παρέμβασης σε διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, και Κατάποσης με έμφαση σε τεκμηριωμένες κλινικές πρακτικές. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους απόφοιτους για διδακτορικές σπουδές και έρευνα στην Λογοπαθολογία.  Το ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων παρέχει ευκαιρίες σε εργαζόμενους/ες φοιτητές να προωθήσουν την εξειδίκευση και την επαγγελματική τους προοπτική. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ιδιωτική Πρακτική
  • Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  • Κέντρα Αποκατάστασης Παιδιών και Ενηλίκων
  • Κέντρα Ηλικιωμένων,
  • Ειδικά Σχολεία
  • Νοσοκομεία και Κλινικές

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε δύο ομάδες υποψηφίων φοιτητών/τριών: α) Η κατεύθυνση «Κλινική Λογοπαθολογία» απευθύνεται μόνο σε απόφοιτους/ες προγραμμάτων Λογοθεραπείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε τεκμηριωμένα διαγνωστικά και παρεμβατικά κλινικά θέματα Λογοπαθολογίας. Για να επιτευχθεί η στοχοθεσία αυτής της κατεύθυνσης απαιτείται όπως οι υποψήφιοι/ες έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές και κλινικές προϋποθέσεις πτυχίου Λογοθεραπείας, το οποίο και ορίζεται ως απαραίτητο κριτήριο εισδοχής για αυτή την κατεύθυνση, και β) Η κατεύθυνση «Διαταραχές Επικοινωνίας» απευθύνεται σε αποφοίτους προγραμμάτων Υγείας (εκτός από Λογοθεραπευτές) ή συναφών επαγγελμάτων (π.χ. Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής, Ειδική Αγωγή) που επιθυμούν να αποκτήσουν τεκμηριωμένη διεπιστημονική γνώση στις Επιστήμες Διαταραχών Επικοινωνίας. Προσόν για Προαγωγή Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Λογοπαθολογία συντείνει στην αύξηση των μονάδων διορισμού και στις διαδικασίες προαγωγής στον δημόσιο τομέα. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κορμού10
3
Μαθήματα Κατεύθυνσης20
4
Μάθημα Επιλογής30
5
Διπλωματική Εργασία30
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – Speech-Language Pathology

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού10 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
SP600Ερευνητικές Μέθοδοι στη Λογοπαθολογία10
1
Μαθήματα Κατεύθυνσης20 ECTS
2
Κατεύθυνση Κλινική Λογοπαθολογία
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
SP610Αρθρωτικές και Φωνολογικές Διαταραχές Ομιλίας10
5
SP620Νευροκινητικές Διαταραχές Ομιλίας10
6
Κατεύθυνση Διαταραχές Επικοινωνίας
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
SP630Νευροεπιστήμη Επικοινωνίας10
9
SP640Διεπιστημονικά και Διαπολιτιστικά Θέματα Διαταραχών Επικοινωνίας10
1
Μάθημα Επιλογής30 ECTS
2
Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία από τα πιο κάτω μαθήματα
3
Κατεύθυνση Κλινική Λογοπαθολογία
4
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
5
SP650Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές10
6
SP655Επικοινωνιακές και Γνωστικές Διαταραχές Ενηλίκων10
7
SP670Διαταραχές Φωνής Ενηλίκων10
8
SP675Διαταραχές Κατάποσης Ενηλίκων10
9
Κατεύθυνση Διαταραχές Επικοινωνίας
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
SP645Διαταραχές Επικοινωνίας Ενηλίκων10
12
Κατεύθυνση Κλινική Λογοπαθολογία ή Διαταραχές Επικοινωνίας
13
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
14
SP660Έγκαιρη Παρέμβαση Επικοινωνίας10
15
SP665Λογοπαθολογία στην Εκπαίδευση10
16
SP680Συμβουλευτική στήριξη στη Λογοπαθολογία10
17
SP685Σεμινάριο στις Διαταραχές Επικοινωνίας10
1
Διπλωματική Εργασία30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
SP690Διπλωματική Εργασία30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.