Επιλογή Σελίδας

Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής κουλτούρας
Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργικότητα και Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ενισχύει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μόρια για σκοπούς προαγωγής στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικούς Φορείς Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμμτος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Σύνολo90

Master – Online – Creativity and Play in Early Childhood Education – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
4
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
5
EDU625Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
ECD600Δημιουργική Μάθηση και Παιχνίδι10
4
ECD610Η Έρευνα Δράσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση10
5
ECD620Προσεγγίσεις STEAM στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
Μεταπτυχιακή Εργασία ή Τρία Μαθήματα Επιλογής
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
ECD690Διπλωματική Εργασία30
5
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας10
6
Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
EDU650Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
9
EDU660Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
10
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης20
11
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
13
ECD625Πρακτικές Γραμματισμού & Αφήγηση10
14
ECD630Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Εκπαίδευση STEAM10
15
ECD635Μορφές Τέχνης και Δημιουργική Έκφραση10
16
ECD640Τεχνολογία, Ρομποτική και Κατασκευαστικό Παιχνίδι10
17
ECD645Σύγχρονα Θέματα στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση10
18
Μάθημα Επιλογής από μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών*10
*Συνολικά μόνο ένα (1) μάθημα από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (με ίσο τουλάχιστον αριθμό ECTS και με την έγκριση του/της συντονιστή/νίστριας) δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος, το οποίο θα δίνεται με την έγκριση του/της διδάσκοντα/ουσας και του/της συντονιστή/νίστριας.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.