Επιλογή Σελίδας

Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής κουλτούρας
Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση’ προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ενισχύει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μόρια για σκοπούς προαγωγής στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικούς Φορείς Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory Core Courses30
3
Compulsory Courses30
4
Master Thesis30
5
Total90

Master – Online – Creativity and Play in Early Childhood Education

1
Compulsory Core Courses30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
EDU610Educational Research Methodology10
4
EDU620Sociocultural Issues in Education10
5
EDU625Educational Policy and Management of Change10
1
Compulsory Concentration Courses30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ECD600Creative Learning and Play10
4
ECD610Action Research in Early Childhood Education10
5
ECD620STEAM Approaches in Early Childhood Education10
1
Master Thesis20 ECTS
2
Master Thesis or Selection of three (3) courses
3
CodeCourse TitleECTS
4
ECD690Master Thesis30
5
Research Courses10
6
Selection of one (1) Research course
7
CodeCourse TitleECTS
8
EDU650Quantitative Research Approaches in Education Sciences10
9
or
10
EDU660Qualitative Research Approaches in Education Sciences10
11
and
12
Concentration Elective Courses20
13
Selection of two (2) of the following courses
14
CodeCourse TitleECTS
15
ECD625Literacy Practices & Story-Telling10
16
ECD630Mathematics & Sciences in STEAM Education10
17
ECD635Arts and Creativity10
18
ECD640Technology, Robotics & Construction Play10
19
ECD645Contemporary Issues in Early Childhood Education10
20
One Elective course from the available courses of another concentration of the M.A. Education Sciences or from other relevant Master Program of the University*10
*Overall only one (1) course of this provision may be selected by the student from another concentration of the MA Education Sciences or from other relevant Master Program of the University (of at least same number of ECTS) throughout the completion of the program requirements, and this will be offered with the corresponding instructor’s and the program coordinator’s approval.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.