Επιλογή Σελίδας
Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής κουλτούρας
Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση’ προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ενισχύει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μόρια για σκοπούς προαγωγής στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

Program Summary

Languages: Αγγλικά
Duration:18 μήνες
Mode of Study:On Campus
ECTS:90

Our graduates work in:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικούς Φορείς Εκπαίδευσης

Interested in applying?

Admission Process

Scholarships and Financial Aid

Student Housing

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Degree RequirementsCreditsECTS
2
Core Courses310
3
Core Concentration Courses: Early Childhood Education
1540
4
Major Concentration Electives: Early Childhood Education
620
5
Master Thesis620
6
Total Requirements3090

Master – Early Childhood Education

1
Core Courses6 Credits16 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
EDG599Educational research methodology310
4
EDG609Socio-cultural educational issues36
1
Specialization courses9 Credits30 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
EDE600Learning in Early Childhood Education310
4
EDE601Playing: Educational Dimensions for Young Children310
5
EDE602Action Research in Early Childhood Education310
1
Elective Courses9 Credits24 ECTS
2
Select three (3) courses
3
CodeCourse TitleCreditsECTS
4
EDE603Differentiation Practices in Early Childhood Education38
5
EDE604Literacy Practices in Early Childhood Education38
6
EDE605Contemporary Approaches of Sciences and Mathematics in Early Childhood Education38
7
EDE606Art Styles, Expression and Creativity for Young Children38
8
EDE607Musical Development, Learning, and Creativity in Early Childhood Education38
9
EDE608Contemporary Issues in Early Childhood Education38
10
Elective course from the available Elective courses from another program of the MA Education Sciences or other Master of Arts of the School of Arts and Education Sciences (with an equivalent number of credits and ECTS)
1
Master Thesis or Selection of two courses6 Credits20 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
EDG695Master Thesis620
4
Research Courses620
5
CodeCourse TitleCreditsECTS
6
EDG681
Quantitative Research Approaches in Education Sciences
312
7
EDG682
Qualitative Research Approaches in Education Sciences
312
8
AND
9
N/AOne Elective Course38
Click here to view the teaching personel