Επιλογή Σελίδας
Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της μαθησιακής κουλτούρας
Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δημιουργικότητα & Παιχνίδι στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση’ προετοιμάζει εκπαιδευτικούς για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, προσφέροντας τη δυνατότητα για εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ενισχύει τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, ενώ, παράλληλα, εισάγει τους φοιτητές σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, αξιοποιώντας τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοι ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί στον συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν μόρια για σκοπούς προαγωγής στις διάφορες βαθμίδες της δημόσιας υπηρεσίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικούς Φορείς Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory Core Courses30
3
Compulsory Courses30
4
Master Thesis30
5
Total90

Master – Educational Management and Leadership

1
Compulsory Core Courses30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
EDU600Educational Research Methodology10
4
EDU605Sociocultural Issues in Education10
5
EDU615Educational Policy and Management of Change10
1
Compulsory Courses30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
EDL600Educational Management10
4
EDL605Educational Leadership10
5
EDL610Human Resource Management10
1
Master Thesis30 ECTS
2
Master Thesis or Selection of three courses
3
CodeCourse TitleECTS
4
EDL685Master Thesis30
5
Research Courses
6
Selection of one (1) Research course
7
CodeCourse TitleECTS
8
EDU630
Quantitative Research Approaches in Education Sciences
10
9
EDU640
Qualitative Research Approaches in Education Sciences
10
10
Elective Courses
11
Two (2) Elective Courses
12
CodeCourse TitleECTS
13
EDL630School Improvement10
14
EDL625School Evaluation10
15
EDL620Quality Assurance in Education10
16
EDL615
Contemporary Issues in Educational Management & Leadership
10
17
One Elective course from the available courses of another concentration of the MA Education Sciences or from other relevant Master Program of the University*10
18


For the successful completion of the Master program and the award of the postgraduate title the student is expected to complete the program’s requirements as shown above (total 90 ECTS) with a grade point average (G.P.A) of 2.5, or higher, according to the University regulations.

*Overall only one (1) course of this provision may be selected by the student from another concentration of the MA Education Sciences or from other relevant Master Program of the University (of at least same number of ECTS) throughout the completion of the program requirements, and this will be offered with the corresponding instructor’s and the program coordinator’s approval.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό