Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

MA
Master of Arts
Απόκτησε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και διεκδίκησε ηγετική θέση στον χώρο της  εκπαίδευσης
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ EUC
Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία στο EUC εφοδιάζει τους φοιτητές με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά, μερικά από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η διασφάλιση της ποιότητας, η ανάλυση πολιτικής, οι ανθρώπινες σχέσεις και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή του προγράμματος προς τις τρέχουσες και αναδυόμενες γνώσεις και τεχνολογίες, αλλά και προς τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Οι απόφοιτοί μας αναδεικνύονται ως στελέχη/ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμμτος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Σύνολo90

Master – Online – Educational Management and Leadership – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
4
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
5
EDU625Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
ELD600Εκπαιδευτική Διοίκηση10
4
ELD610Εκπαιδευτική Ηγεσία10
5
ELD620Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Τριών Μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
ELD690Διπλωματική Εργασία30
5
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας10
6
Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
EDU650Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
9
EDU660Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
10
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης20
11
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
13
ELD625Σχολική Βελτίωση10
14
ELD630Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου10
15
ELD635Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση10
16
ELD640Τεχνολογία και Εκπαίδευση STEAM10
17
ELD645Σύγχρονα θέματα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
18
Μάθημα Επιλογής από μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών*10
*Συνολικά μόνο ένα (1) μάθημα από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (με ίσο τουλάχιστον αριθμό ECTS και με την έγκριση του/της συντονιστή/νίστριας) δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος, το οποίο θα δίνεται με την έγκριση του/της διδάσκοντα/ουσας και του/της συντονιστή/νίστριας.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.