Επιλογή Σελίδας

Αγγλικές Σπουδές

MA
Master of Arts
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αγγλικές Σπουδές προσφέρει διευρυμένες ευκαιρίες εργοδότησης στην εκπαίδευση, στα ΜΜΕ, στις εκδόσεις και στον χώρο της έρευνας
Αγγλικές Σπουδές στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στην Αγγλικές Σπουδές στο EUC προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξετάσουν λογοτεχνικά, θεωρητικά και κριτικά κείμενα μέσα από μια ποικιλία πολιτισμικών πλαισίων, προωθώντας προηγμένες δεξιότητες κατανόησης, ερμηνείας και ανάλυσης. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η ανάλυση της Αγγλικής ως παγκόσμιας γλώσσας, μέσα από μαθήματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Απόκτησης Δεύτερης Γλώσσας (Second Language Acquisition), Διγλωσσίας και Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας, επιτρέποντας στους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές και ακαδημαϊκές τεχνικές για περαιτέρω έρευνα στους τομείς της Λογοτεχνίας και της Γλωσσολογίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση
 • Ινστιτούτα Γλωσσών
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Εκδόσεις
 • Διαφήμιση
 • Ερευνητικά Κέντρα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. Κέντρο Γλωσσών Το Κέντρο Γλωσσών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2016 και λειτουργεί ως συντονιστικό και εξεταστικό κέντρο για όλα τα μαθήματα γλώσσας που προσφέρονται στο ΕΠΚ ως εξής:
 • ESP (Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς)
 • EFL (Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα),
 • Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα
 • EPT (κατατακτήριες εξετάσεις Αγγλικών), GPT (κατατακτήριες εξετάσεις Ελληνικών)
 • Άλλες ξένες γλώσσες (π.χ. Γερμανικά, Ρωσικά, κτλ.)
Όλες/όλοι οι διδάσκουσες/διδάσκοντες  διαθέτουν τα όλα τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα και κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α., μεταξύ άλλων, καθώς και μεγάλη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του Κέντρου Γλωσσών είναι υπό την εποπτεία της Προέδρου του Τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών, και υπάρχουν ακαδημαϊκοί συντονιστές/συντονίστριες για καθεμία από τις γλώσσες που προσφέρει το Κέντρο. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Degree RequirementsECTS
2
Core Requirements60
3
Master Thesis30
4
Total Requirements90

Master – Online – English Language and Literature

1
Core Courses60 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENS600Research Methods10
4
ENS610English in Globalisation10
5
ENS620World Literature10
6
ENS630Core Issues in Second Language Acquisition10
7
ENS640Theories of Literature10
8
ENS650Postcolonial Studies10
1
Master Thesis30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENS690Master Thesis or
4
or
5
Three Electives30 ECTS
6
Students select three (3) from the following courses
7
CodeCourse TitleECTS
8
ENS660Ecocriticism10
9
ENS661Avant-Garde and Experimental Writing10
10
ENS662Special Topics in Literature10
11
ENS663Language in Society10
12
ENS664English Language Teaching (ELT) Methodology10
13
ENS665Special Topics in Linguistics10
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.