Επιλογή Σελίδας

Ελληνικές Σπουδές

MA
Master of Arts
Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στον Ελληνικό πολιτισμό δια μέσου της ιστορίας, της τέχνης και της πολιτιστικής διαχείρισης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
Ελληνικές Σπουδές στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στις Ελληνικές Σπουδές στο ΕΠΚ προσφέρει τρεις τομείς εξειδίκευσης: Ιστορία, Αρχαιολογία/Τέχνη και Εκπαίδευση /Πολιτιστική Διαχείριση και παρέχει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη μελέτη της πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα, το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στον ελληνικό πολιτισμό, συμβάλλοντας στη δυνατότητα συστηματικής μελέτης, διαιώνισης και προώθησης αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιστορικούς, αρχαιολόγους, ανθρώπους της τέχνης και εργαζόμενους σε πολιτισμικούς φορείς, σε ιδρύματα συλλογικής μνήμης όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και σε δημόσιους οργανισμούς σχετικούς με τον πολιτισμό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Πολιτιστικούς Φορείς και Ιδρύματα (Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Ινστιτούτα)
  • Δημόσια Διοίκηση
  • Εκπαίδευση
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Τουριστική Βιομηχανία
  • Πολιτιστική Διπλωματία
  • Ερευνητικοί Οργανισμοί

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα930
3
Μαθήματα Κατεύθυνσης1240
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή920
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS
3090

Master – Online – Hellenic Studies – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα9 Π. Μονάδες30 ECTS
2
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
3
HES610
Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Ιστορίας
310
4
HES611
Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και Τέχνης
310
5
HES612
Θεμελιώδη θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης
310
1
Μαθήματα Κατεύθυνσης
12 Π. Μονάδες
40 ECTS
2
Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:
1. Ιστορία
2. Αρχαιολογία/Τέχνη
3. Εκπαίδευση και πολιτιστική διαχείριση
3
Ιστορία1240
4
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
5
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
6
HES620
Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας
310
7
HES621
Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας
310
8
HES622
Βυζαντινά και Λατινικά κράτη μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μ.Χ.
310
9
HES623
Ελλάδα και Ευρώπη από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις
310
10
HES624
Η Ελλάδα και η Κύπρος στο μεταπολεμικό κόσμο, 1945-1991
310
11
HES625
Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία
310
1
Αρχαιολογία/Τέχνη1240
2
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
3
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
4
HES626
Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδος
310
5
HES627
Τέχνη και Αρχιτεκτονική του Κλασικού και Ελληνιστικού κόσμου
310
6
HES628
Αρχαιολογία και Τέχνη της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Κύπρου
310
7
HES629
Αρχιτεκτονική και Zωγραφική στα χρόνια των Παλαιολόγων
310
8
HES630
Ο ελληνικός κόσμος και τα διλήμματα της νεοτερικότητας, 1821- 1991: πολιτική, πολιτισμός και διανόηση.
310
9
HES631
Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών : Αρχαιολογία/Τέχνη
310
1
Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση1240
2
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
3
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
4
HES632
Προκλήσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη
310
5
HES633
Μουσειακή Εκπαίδευση
310
6
HES634
Μουσεία, Μνημεία και τουριστική βιομηχανία: προστασία, πρόσληψη και προβολή του Ελληνικού παρελθόντος σήμερα
310
7
HES635
Το ελληνικό παρελθόν και παρόν στα ΜΜΕ
310
8
HES636
Ο ελληνικός πολιτισμός στα προγράμματα σπουδών ανά τον κόσμο
310
9
HES637
Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση
310
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή9 Π. Μονάδες20 ECTS
2
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
3
HES690
Διπλωματική Εργασία
920
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.