Επιλογή Σελίδας
Infectious Diseases: Prevention and Control
MSc
Master of Science
Η διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα των λοιμωδών νοσημάτων, καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη και στον έλεγχο των λοιμώξεων.
Infectious Diseases στο EUC
Το Μεταπτυχιακό Infectious Diseases: Prevention and Control στο EUC είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική «Ενιαία Υγεία». Η στρατηγική «Ενιαία Υγεία» είναι μια καινοτόμα, διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη των σύνθετων αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της υγείας των οικοσυστημάτων. Θα αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση του βιολογικού ρόλου των λοιμωδών παραγόντων και ξενιστών, του φαινομένου της αντοχής στα αντιβιοτικά, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιδημιολογικές εξελίξεις και τις προσεγγίσεις της δημόσιας υγείας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι εναρμονισμένοι με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν διεθνείς οργανισμοί από επαγγελματίες πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους επιστημών υγείας, με έμφαση σε ιατρούς και νοσηλευτές, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω στο αντικείμενο των λοιμωδών νοσημάτων. Επιπρόσθετα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων βιολογίας, φαρμακευτικής και βιοϊατρικών επιστημών, στα πλαίσια προετοιμασίας τους για επαγγελματική αποκατάσταση σε νοσοκομείο, ερευνητικούς οργανισμούς, στη βιομηχανία ή στο δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα συγκαταλέγεται στον κατάλογο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ερευνητικοί Οργανισμοί
  • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
  • Εθνικοί και Διεθνείς Οργανισμοί
  • Ιδιωτικά και Δημόσια Υγειονομικά Ιδρύματα
  • Κυβερνητικές Υπηρεσίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Degree RequirementsECTS
2
Compulsory Courses60
3
Elective Courses16
4
Master Thesis14
5
Total Requirements90

Master – Infectious Diseases: Prevention and Control

1
Compulsory Courses60 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
IPC610Infection prevention and control: essentials in healthcare8
4
IPC611
Essentials of microbiology in infection prevention and control
8
5
IPC612Research methods in infectious diseases7
6
IPC613Epidemiology of Infectious Diseases7
7
IPC621Antimicrobial stewardship8
8
IPC622
Multidrug resistant organisms: public health implications and control
7
9
IPC623
Design of a surveillance system, collection and interpretation of surveillance data
8
10
IPC624
Occupational health and safety in healthcare and communication issues in public health emergencies
7
1
Elective Courses16 ECTS
2
Students should select Two (2) of the following courses.
3
CodeCourse TitleECTS
4
IPC630Infection prevention and control: practical approach8
5
IPC631Foodborne diseases and food safety8
6
IPC632Travel-associated and tropical diseases8
7
IPC633Current issues in infection prevention and control8
1
Master Thesis14 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
IPC690Master Thesis14
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό