Επιλογή Σελίδας
Συστήματα Πληροφορικής
MSc
Master of Science
Εφοδιαστείτε με τα προσόντα που απαιτούν οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό και διαδραματίστε καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις του αύριο
Συστήματα Πληροφορικής στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Πληροφορικής στο EUC δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν εξειδικευμένες πρακτικές  δεξιότητες και προηγμένες τεχνικές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα σχετικά με τη χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSSs) για επιχειρηματική ευφυΐα (Βusiness Ιntelligence), τη διαχείριση πληροφορίας και την ενσωμάτωση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business) συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την διεπαφή χρήστη και τη χρηστικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Το πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιούν πρωτότυπες ερευνητικές δράσεις για τον εντοπισμό και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη οργανωτικών στόχων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Διαχείριση Συστημάτων
  • Μηχανική Συστημάτων
  • Μηχανική λογισμικού
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής
  • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων
  • Διαχείριση Δεδομένων

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.
1
Degree RequirementsECTS
2
Core Courses70
3
Master Project20
4
Total Requirements90

Master – Online – Information Systems

1
Core Courses70 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
INS650Requirements Engineering and User Interface Design12
4
INS651Research Methods in Information Systems10
5
INS652Information Systems Strategy and e-business systems12
6
INS653Project Management and Risk Analysis12
7
INS654Enterprise systems engineering and Integration12
8
INS655Data and Knowledge Management for Decision Support12
1
Master Project20 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
INS656Information Systems Project20
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.