Επιλογή Σελίδας

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

LLM
Master of Law
Θα αποκτήσετε εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο, ενισχύοντας τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο EUC σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στα σύγχρονα νομικά ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Το μεταπτυχιακό LLM καλύπτει πλήρως τις νομικές εξελίξεις και τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοί μας δύνανται να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσίων φορέων και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Οι αιτητές/τριες πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο Πτυχίο από Σχολή/Τμήμα Νομικής ή αναγνωρισμένο Πτυχίο από άλλη/άλλο Σχολή/Τμήμα Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η αίτηση εισδοχής αξιολογείται από Επιτροπή (η οποία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Πτυχίου προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Ενδεικτικά:
-Για την κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου: Πτυχίο Οικονομικών, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών. -Για την κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή/και
  • Δευτερεύον Πτυχίο (Minor) στη Νομική, ή/και
  • Συμπλήρωση νομικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Πτυχίου (κατ’ ελάχιστον 25 ECTS), ή/και
  • Συνάφεια επαγγελματικής πείρας προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης του Προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κοινού Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Διπλωματική Εργασία30
5
Σύνολo90

Master – International Commercial Law – Greek – Online

1
Μαθήματα Κοινού Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM605Μεθοδολογία της Έρευνας10
4
LLM615Δίκαιο της Ενέργειας10
5
LLM625Ειδικά Θέματα Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και Κρατικές Ενισχύσεις10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
ICD600Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο10
5
ICD610Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εμπορίου10
6
ICD620Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM696Διπλωματική Εργασία30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.