Επιλογή Σελίδας
Μαιευτική
MSc
Master of Science
Απόκτησε γνώσεις εξειδικευμένου μαιευτήρα για την παροχή ολιστικής, ποιοτικής μαιευτικής φροντίδας σε γυναίκες και νεογέννητα
Μαιευτική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στη Μαιευτική στο EUC παρέχει γνώσεις και δεξιότητες υψηλής ποιότητας, μέσα από μία διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση. Το πρόγραμμα στοχεύει στην επίτευξη της άρτιας εκπαίδευσης και κατάρτισης των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της παροχής ποιοτικής υποστήριξης της προγεννητικής και περιγεννητικής φροντίδα της μητέρας και του βρέφους.  Η θεωρητική κατάρτιση συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική άσκηση για την απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές καθορίζονται από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Μαιών. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του EUC, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται σε μαιευτήρια δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδικευμένη εμπειρία στην περιγεννητική περίθαλψη. Οι απόφοιτοι του προγράμματος πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για εγγραφή στο Μητρώο Μαιών του Κυπριακού Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Μαιευτήρια
  • Ιδιωτικά Ιατρεία
  • Γυναικολογικές Κλινικές
  • Κέντρα Γονιμότητας και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Εταιρείες Μητρικού Θηλασμού
  • Τμήματα Μαιευτικής Διοίκησης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα2160
3
Μάθημα Επιλογής310
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή620
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS3090
6
Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)*620

Master – Midwifery

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα21 Π. Μονάδες60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
MMN621Μαιευτική ΙΙ: Ειδικά Προβλήματα, Παθολογία της Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα310
4
MMN622Προαγωγή και Αγωγή της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας της Γυναίκας310
5
MMN623Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Αναπαραγωγικής Περιόδου310
6
MNU610Μεθοδολογία Έρευνας410
7
MNU611Νοσηλευτική-Μαιευτική: Φιλοσοφία, Νομικά, Ηθικά - Δεοντολογικά Θέματα410
8
MNU612Βιοστατιστική και Επιδημιολογία410
1
Μάθημα Επιλογής3 Π. Μονάδες10 ECTS
2
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
MMN633Κοινοτική Μαιευτική Διαπολιτισμική Μαιευτική Φροντίδα310
5
MMN634Τεκμηριωμένη Κλινική Μαιευτική Πρακτική310
6
MMN635Διοίκηση Μαιευτικών Μονάδων, Επαγγελματική Ανάπτυξη Μαιών310
7
MMN636Μαιευτική ΙΙΙ: Ειδικά Προβλήματα στο Τοκετό, Παθολογία της Λοχείας, Μαιευτική Φροντίδα310
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή6 Π. Μονάδες20 ECTS
2
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ή δύο μαθήματα επιλογής (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
HEA620Μεταπτυχιακή Διατριβή620
5
Δύο Μαθήματα Επιλογής620
6
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
7
MNU630Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας310
8
N/A1 μαθήμα επιλογής310
1
Πρακτικές Ασκήσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ *620
2
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
Π. ΜονάδεςECTS
3
MMN637
Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής Ι1
27
4
MMN638
Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙ1
28
5
MMN639
Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙΙ1
25
6
7
1 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7.5 ώρες την ημέρα x 4 ημέρες εβδομαδιαία x 51 εβδομάδες. Σύνολο: 1530 ώρες
8
9
Συμπληρωματικό πρόγραμμα για κάλυψη κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Μαιευτή / Μαίας.
10
Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτικής που δεν έχουν ειδικότητα στη Μαιευτική και επιθυμούν να την αποκτήσουν, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής) εφόσον παρακολουθήσουν τέσσερα (4) συμπληρωματικά μαθήματα.
11
Σημείωση: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη “Μαιευτική” (έχοντας απαραίτητα ολοκληρώσει τις Πρακτικές Ασκήσεις Μαιευτικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Μητρώο Μαιών και θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος της Μαίας.
12
13
Συμπληρωματικά Μαθήματα Ειδικότητας1230
14
BMN501
Μαιευτική Ι: Θεμελιώδεις Αρχές και Θεωρίες Μαιευτικής, Ιστορία της Μαιευτικής, Ανατομία και Φυσιολογία, Γενετική, Σύλληψη και Ανάπτυξη Εμβρύου
36
15
BMN502
Φυσιολογία της Κύησης, Μαιευτική Φροντίδα, Προετοιμασία Γονέων
38
16
BMN503
Φυσιολογικός Τοκετός, Λοχεία, Μαιευτική Φροντίδα
39
17
BMN504
Νεογνολογία-Νεογνολογική Νοσηλευτική, Σίτιση Νεογνού, Μητρικός Θηλασμός
37
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.