Επιλογή Σελίδας
Μουσική Παιδαγωγική
MMusEd
Master of Music in Music Education
Το πρόγραμμα και το ποικίλο επαγγελματικό υπόβαθρο των καθηγητών μας σας βοηθούν να εμβαθύνετε στη μουσική εκπαίδευση, στη σύγχρονη κοινωνία
Μουσική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσικής στο EUC αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διακριθούν ως μουσικοπαιδαγωγοί, αλλά και να καταδείξουν τη σημαντικότητα της μουσικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν άρτια προετοιμασμένους επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής, με ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό, μουσικό και παιδαγωγικό επίπεδο.  Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θεωρείται επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή/ανέλιξη στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σε τοπικές κοινότητες και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται σε θέσεις εποπτείας/διοίκησης ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο και διεύθυνσης χορωδιακού ή οργανικού συνόλου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:90

Συναφή προγράμματα:

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μουσική Παιδαγωγική
  • Διδασκαλία
  • Σύνθεση
  • Μουσική Παραγωγή

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:
  • Για την εισδοχή σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος απαιτείται πτυχίο Μουσικής.
  • Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής, αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν και κάτοχοι πτυχίων πέραν του πτυχίου Μουσικής, οι οποίοι/ες έχουν μουσική παιδεία, εάν αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί μέσα από το πορτφόλιό τους (βραβεία, διακρίσεις, διπλώματα μουσικής, άλλα ειδικά προσόντα, διδακτική εμπειρία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις, κ.ά.).
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Σύνθεσης πρέπει να υποβάλουν πορτφόλιο έργων.
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Εκτέλεσης θα πρέπει να αξιολογηθούν σε ακρόαση μουσικού οργάνου.
  • Το Τμήμα δύναται να καλέσει τον/την υποψήφιο/α εάν κρίνει σκόπιμο, σε συνέντευξη/ακρόαση.
  • Το Τμήμα δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.
1
Degree RequirementsCreditsECTS
2
Compulsory courses2470
3
Master Thesis620
4
Total Requirements3090

Master – Online – Music Education – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα24 Π. Μονάδες70 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
MUS608Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση310
4
MUS612Διδακτικές Προσεγγίσεις και Αναλυτικά Προγράμματα στη Μουσική310
5
MUS620Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή και Μουσικές του Κόσμου310
6
MUS624Δημιουργικότητα, Αυτοσχεδιασμός και Σύνθεση στη Μουσική Εκπαίδευση310
7
MUS650Μεθοδ. Έρευνας στην Μουσική Παιδαγωγική410
8
MUS651Ιστορικές και Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής410
9
MUS652Κοινωνιολογικές και Ψυχολογικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής410
1
Διπλωματική Εργασία6 Π. Μονάδες20 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
MUS695Διπλωματική Εργασία620
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.