Επιλογή Σελίδας

Μουσική: Μουσική Εκτέλεση, Σύνθεση

MMus
Master of Music
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Μουσικής με δύο διαφορετικές κατευθύνσεις στην Εκτέλεση και Σύνθεση, καθώς και το υπόβαθρο των καθηγητών μας σας βοηθούν να αναπτύξετε ενεργή δράση στα καλλιτεχνικά δρώμενα της σύγχρονης κοινωνίας
Μεταπτυχιακό στη Μουσική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μουσικής στο EUC, μέσω των δύο κατευθύνσεων που προσφέρει, αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διακριθούν ως εκτελεστές και συνθέτες αλλά και να καταδείξουν τη σημαντικότητα της μουσικής στη σύγχρονη κοινωνία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποτελούν άρτια προετοιμασμένους εκτελεστές και συνθέτες, με ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό και μουσικό επίπεδο.  Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θεωρείται επιπρόσθετο προσόν για καλλιτεχνική βελτίωση των σολιστικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων δημιουργίας μουσικών έργων των υποψήφιων φοιτητών, προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευσης, τοποθέτησης σε τοπικές κοινότητες και πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ, παράλληλα, αξιοποιείται σε θέσεις διαχείρισης ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο και συμμετοχής σε οργανικά ή χορωδιακά σύνολα ως εκτελεστών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά | Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μουσική Παιδαγωγική
  • Διδασκαλία
  • Σύνθεση
  • Μουσική Παραγωγή

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ:
  • Για την εισδοχή σε οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις του Προγράμματος απαιτείται πτυχίο Μουσικής.
  • Για την κατεύθυνση της Μουσικής Παιδαγωγικής, αίτηση μπορούν επίσης να υποβάλουν και κάτοχοι πτυχίων πέραν του πτυχίου Μουσικής, οι οποίοι/ες έχουν μουσική παιδεία, εάν αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί μέσα από το πορτφόλιό τους (βραβεία, διακρίσεις, διπλώματα μουσικής, άλλα ειδικά προσόντα, διδακτική εμπειρία, βεβαιώσεις συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια, συναυλίες, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις, κ.ά.).
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Σύνθεσης πρέπει να υποβάλουν πορτφόλιο έργων.
  • Οι υποψήφιοι/ες για την κατεύθυνση της Εκτέλεσης θα πρέπει να αξιολογηθούν σε ακρόαση μουσικού οργάνου.
  • Το Τμήμα δύναται να καλέσει τον/την υποψήφιο/α εάν κρίνει σκόπιμο, σε συνέντευξη/ακρόαση.
  • Το Τμήμα δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα30
3
Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Διπλωματική Εργασία/Ρεσιτάλ/Πορτφόλιο
30
5
Σύνολο90

Master – Music Performance, Composition – Greek

1
Υποχρεωτικά ΜαθήματαECTS
2
CodeCourse TitleCredits
3
MUS600Μεθοδολογία Έρευνας στη Μουσική10
4
MUS605
Θεωρία και Αρχές Διαχείρισης Μουσικών Συνόλων
10
5
MUS615
Θέματα Ιστορίας, Ρεπερτορίου και Θεωρίας της Μουσικής
10
1
Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
Εκτέλεση30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
MUS645Εκτέλεση Ι10
5
MUS655Εκτέλεση ΙΙ10
6
MUS660Πρακτικές εκτέλεσης και θέματα διδασκαλίας10
7
Σύνθεση30
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
9
MUS670Μορφολογία και Δομή10
10
MUS675Τεχνικές Σύνθεσης10
11
MUS680Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Σύνθεση10
1
Degree RequirementsECTS
2
Performance30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
MUS690Ρεσιτάλ30
5
Composition30
6
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
7
MUS690Πορτφόλιο30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.