Επιλογή Σελίδας
Νοσηλευτική
MSc
Master of Science
Το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική σου προσφέρει θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση στην Κοινοτική Νοσηλευτική ή στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Νοσηλευτική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική στο EUC προσφέρει την ευκαιρία σε πτυχιούχους νοσηλευτές να εμβαθύνουν τις γνώσεις και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε ζητήματα Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν λάβει τα απαραίτητα εχέγγυα, ώστε να είναι σε θέση να επιδείξουν αυξημένη ικανότητα στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο αντικείμενό τους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών, έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και το Κυπριακό Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
  • Κοινοτικές και Ψυχιατρικές δομές
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον Νοσηλείας
  • Τμήματα Έρευνας και Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού1230
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης930
4
Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης310
5
Διπλωματική Εργασία620
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS3090
7
Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)*, **620

Master – Nursing

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού12 Π. Μονάδες30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
MNU610Μεθοδολογία Έρευνας410
4
MNU611Νοσηλευτική-Μαιευτική: Φιλοσοφία, Νομικά, Ηθικά - Δεοντολογικά Θέματα410
5
MNU612Βιοστατιστική και Επιδημιολογία410
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης9 Π. Μονάδες30 ECTS
2
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική930
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
MCN621Κοινοτική Νοσηλευτική, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Δημόσια Υγεία310
5
MCN622Φροντίδα Κοινότητας και Οικογένειας310
6
MCN623Προαγωγή και Αγωγή Υγείας310
7
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας930
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
9
MPN621Ψυχοφαρμακολογία και Άλλες θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη ΝΨΥ310
10
MPN622Γνωσιο Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στη ΝΨΥ310
11
MPN623Ν.Ψ.Υ & Φροντίδα Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων310
1
Επιλεγόμενο Μάθημα Κατεύθυνσης3 Π. Μονάδες10 ECTS
2
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης
3
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική
4
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
5
MCN632Επικοινωνία και Συμβουλευτική στη Νοσηλευτική και στη Φροντίδα Υγείας310
6
MCN633Τεκμηριωμένη Κλινική Νοσηλευτική Πρακτική310
7
MCN634Περιβάλλον και Κοινοτική Φροντίδα Υγείας310
8
MCN635Κατ’ Οίκον Νοσηλεία310
9
MCN636Διαπολιτισμική Νοσηλευτική310
10
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
MPN633Δυναμική Ομάδας και Οικογένειας310
13
MPN634Κατ’ Οίκον Νοσηλεία ΝΨΥ310
14
MPN635Νοσηλευτική Εξαρτήσεων310
1
Διπλωματική Εργασία6 Π. Μονάδες20 ECTS
2
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική
3
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ή ένα Μάθημα Επιλογής και το αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)
4
Διπλωματική Εργασία620
5
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
6
HEA620Διπλωματική Εργασία620
7
Μάθημα επιλογής620
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
9
MNU630Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας310
10
N/A1 μαθήμα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης310
11
Κατεύθυνση Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
12
Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ή ένα Μάθημα Επιλογής και το αντικείμενο MNU630- Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS)
13
Διπλωματική Εργασία620
14
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
15
HEA620Διπλωματική Εργασία620
16
Μάθημα επιλογής620
17
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
18
MNU630Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας310
19
N/A1 μαθήμα επιλογής από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής της αντίστοιχης κατεύθυνσης310
20
Πρακτικές Ασκήσεις Ι,ΙΙ,ΙΙΙ **620
21
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
22
MPN636Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας Ι127
23
MPN637Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΙΙ127
24
MPN638Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας ΙΙΙ126
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.