Επιλογή Σελίδας

Νοσηλευτική

MSc
Master of Science
Το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική προσφέρει θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στην Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στη Νοσηλευτική στο EUC προσφέρει την ευκαιρία σε πτυχιούχους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, τις κλινικές δεξιότητές τους και να ειδικευτούν σε  τρεις κατευθύνσεις: ·         Κοινοτική Νοσηλευτική ·         Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας  ·         Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης  Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας έπειτα από υποβολή σχετικής αίτησης στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
  • Κοινοτικές και Ψυχιατρικές δομές
  • Υπηρεσίες κατ’ οίκον Νοσηλείας
  • Τμήματα Έρευνας και Εκπαίδευσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Κατεύθυνση στην Κοινοτική Νοσηλευτική Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν την κοινοτική νοσηλευτική  ώστε να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα προαγωγής της υγείας, διαχείρισης και αποκατάστασης της χρόνιας νόσου. Παράλληλα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνα και να εφαρμόζουν ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πρακτική. Κατεύθυνση στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Εφοδιάζει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας,  προετοιμάζοντας τους καταλλήλως να αναπτύξουν την ικανότητα στην επικοινωνία, στην αξιολόγηση, στην αντιμετώπιση και στην αποκατάσταση των ασθενών με ψυχική νόσο με βάση τη πρακτική που βασίζεται σε ενδείξεις. Δίνει την ευκαιρία εκπαίδευσης τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο, συνδέοντας τη θεωρία με την κλινική πρακτική. Καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την εγγραφή των αποφοίτων στο Μητρώο Νοσηλευτών Ψυχικής υγείας προετοιμάζοντας καταλλήλως την εργοδότηση τους στον τομέα Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και την περαιτέρω ειδίκευση τους σε πεδία όπως Τοξικοεξάρτηση, Παιδοψυχιατρική, Αντιμετώπιση Οξέων Περιστατικών, Συμβουλευτική και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων καθώς και στις κοινοτικές υπηρεσίες Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής. Κατεύθυνση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική Το πρόγραμμα αποτελεί ένα ενιαίο πεδίο γνώσης και δράσης, σχεδιασμένο για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που εμφανίζονται στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μέσα από τις εμπειρίες προσομοίωσης στα υπερσύγχρονα εργαστήρια, σε ένα περιβάλλον πρωτοποριακό, οι φοιτητές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα σενάρια ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, καλλιεργώντας έτσι την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε πραγματικές κλινικές προκλήσεις. Το πρακτικό μέρος του προγράμματος αποτελεί τον πυρήνα της νοσηλευτικής πραγματικότητας, όπου οι φοιτητές θα εμβαθύνουν και θα αναπτύξουν δεξιότητες για την αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στο πεδίο της Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα40
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Διπλωματική Εργασία20
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – Nursing

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού40 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
NUR600Μεθοδολογία Έρευνας και Βιοστατιστική10
4
NUR605Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική στη Λήψη Κλινικών Αποφάσεων10
5
NUR610Προηγμένη Φαρμακολογία και Παθοφυσιολογία10
6
NUR660
Αναγνώριση και Ανταπόκριση στην Κλινική Επιδείνωση με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Κλινικής Αξιολόγησης
10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
Κατεύθυνση - Κοινοτική Νοσηλευτική30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
NUR615Αρχές Κοινοτικής Νοσηλευτικής Αποκατάστασης10
5
NUR620Κοινοτική Νοσηλευτική και Διαχείριση Χρόνιων Παθήσεων10
6
NUR625Κοινοτική Νοσηλευτική σε Υγιείς Πληθυσμό10
7
Κατεύθυνση - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας30
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
9
NUR630Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας10
10
NUR635Νεές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Ψυχική Υγεία10
11
NUR640Νoσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Φροντίδα Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων10
12
Κατεύθυνση - Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική30
13
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
14
NUR645Επείγουσα Νοσηλευτική και Προσομοίωση Οξέων Συμβάντων10
15
NUR650Θεμελειώδεις Αρχές Εντατικής Νοσηλευτικής10
16
NUR655Εντατική Νοσηλευτική – Παθολογικές Καταστάσεις10
1
Διπλωματική Εργασία20 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία20
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
NUR690Διπλωματική Εργασία20
5
6
*Για να είναι δυνατή η εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής να δύνανται να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική, οι φοιτητές/τριες του προγράμματος με κατεύθυνση στην Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας πρέπει:
7
1. να παρακολουθήσουν στο Πρόγραμμα τα ακόλουθα συμπληρωματικά μαθήματα σχετικά με την Επιστήμη της Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής:
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
9
NUR500Επικοινωνία και Συμβουλευτική στη Νοσηλευτική, στη Φροντίδα Υγείας και στην Ψυχική Υγεία5
10
NUR505Γνωσιο-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στη ΝΨΥ5
11
NUR510 - Δυναμική Ομάδας και Οικογένειας5
12
2. να συμπληρώσουν επιπλέον τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες:
13
Κλινική Πρακτική Άσκηση15
14
**Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος με κατεύθυνση στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική πρέπει να συμπληρώσουν επιπλέον τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες:
15
Κλινική Πρακτική Άσκηση20
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.