Επιλογή Σελίδας

Ορθοδοντική

MSC
Master of Science
Το πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού ορθοδοντικού.
Ορθοδοντική στο EUC

Το MSc στην Ορθοδοντική είναι ένα τριετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρει την θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στον ειδικευόμενο οδοντίατρο για την απόκτηση του τίτλου του ειδικού ορθοδοντικού. Η εκπαίδευση ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ειδικότητας της Ορθοδοντικής του Ηνωμένου Βασιλείου και συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες γραμμές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ορθοδοντική της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορθοδοντικών.

Ο ειδικευόμενος θα αποκτήσει την κατάλληλη γνώση, τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις κλινικές δεξιότητες του ειδικού ορθοδοντικού καθώς επίσης και την αίσθηση επαγγελματισμού, ενδιαφέροντος και διερεύνησης. Το πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία του οδοντιάτρου για την άσκηση της ειδικότητας, με σύγχρονο και προηγμένο τρόπο, παρέχοντας μία ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση με επαρκή κλινική εμπειρία σε διαφορετικές θεραπευτικές μεθόδους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:3 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:180

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Οι θέσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Orthodontics" για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023, έχουν συμπληρωθεί. Το Τμήμα Εισδοχής δέχεται αιτήσεις για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024. Κριτήρια εισαγωγής Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2023, με τελική ημερομηνία υποβολής στις 31 Μαρτίου 2023. Το πρόγραμμα θα δεχθεί περιορισμένο αριθμό φοιτητών/τριών. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Επίσημο ή επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου πτυχίου Οδοντιατρικής (BDS, DDS, DMD ή ισοδύναμο προσόν)
 • Επίσημη ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων (στα αγγλικά)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Έκθεση προσωπικών ενδιαφερόντων
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον/την Κοσμήτορα Οδοντιατρικής Σχολής, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος ή/και από επαγγελματία συνάδελφο
 • Αποδεικτικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας*
Εκτός από τα παραπάνω, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
 • Προσωπική συνέντευξη
 • Τελικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας Πτυχίου Οδοντιατρικής
 • Ενδιαφέρον/απόδοση υποψηφίου/ας στην Ορθοδοντική κατά το πρώτο πτυχίο
 • Προηγούμενη εμπειρία/ προσόντα/ επαγγελματική εξέλιξη του/της υποψηφίου/ας στην Οδοντιατρική
 • Ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και παρουσιάσεις.
 • Απαιτήσεις Ελληνικής Γλώσσας: Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν είναι υποχρεωτική, όμως το βασικό επίπεδο της γλώσσας θα διευκολύνει την επικοινωνία με τους ασθενείς. Ως εκ τούτου, θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν για μη ελληνόφωνους/ες αιτούντες/ούσες.
*Επάρκεια Αγγλικής Γλώσσας (ένα από τα κάτωθι):
 • Διδασκαλία του 1ου πτυχίου εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα
 • Πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based total) ή 213 (Computer based total).
 • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμολογία 6,5 ή Πιστοποιητικό Αγγλικών IGCSE (GCE) Επίπεδο O' με ελάχιστο βαθμό «C» και άνω
1
Degree RequirementsECTS
2
All students pursuing the program of study Orthodontics (M.Sc.) must complete the following requirements:
3
1st Year courses60
4
2nd Year courses60
5
3rd Year courses60
6
Total Requirements180

Master – Orthodontics

1
YEAR 1 60 ECTS
2
SEMESTER 130
3
CodeCourse TitleECTS
4
MOR600 Advanced Clinical Sciences I5
5
MOR603 Clinical Skills I 8
6
MOR606 Clinical Skills II 12
7
MOR609 Research Methodology and Biostatistics3
8
MOR612 Scientific Literature I2
9
SEMESTER 230
10
CodeCourse TitleECTS
11
MOR615 Advanced Clinical Sciences II 5
12
MOR618Orthodontic Biomechanics, Mechanics, Materials and Contemporary Appliances 5
13
MOR621 Scientific Literature II2
14
MOR624 Specialty Clinical Training I18
1
YEAR 2Course TitleECTS
2
SEMESTER 330
3
CodeCourse TitleECTS
4
MOR627 Scientific Literature III2
5
MOR630 Specialty Clinical Training II20
6
MOR633 Treatment in Preadolescent Children5
7
MOR675 Master Thesis I: Topic Selection, Protocol Preparation, and Institutional Review Board Approval (if necessary)3
8
9
YEAR 2 Course TitleECTS
10
SEMESTER 430
11
CodeCourse TitleECTS
12
MOR636 Basic Sciences Relevant to Orthodontics 2
13
MOR639 Comprehensive Orthodontic Treatment in the Early Permanent Dentition 3
14
MOR642 Scientific Literature IV2
15
MOR645 Specialty Clinical Training III20
16
MOR680
Master Thesis II: Complete Literature Review and Methodology
3
1
YEAR 3 Course TitleECTS
2
SEMESTER 530
3
CodeCourse TitleECTS
4
MOR648 Clinical Governance - Practice Management2
5
MOR651 Scientific Literature V2
6
MOR654 Specialty Clinical Training IV20
7
MOR657 Treatment for Adults3
8
MOR685 Master Thesis III: Complete Data Collection, Analysis, and Implementation3
9
YEAR 3 Course TitleECTS
10
SEMESTER 630
11
CodeCourse TitleECTS
12
MOR660
Long-term Effects of Orthodontic Treatment - Risk Management in Orthodontics
3
13
MOR663 Scientific Literature VI2
14
MOR666 Specialty Clinical Training V20
15
MOR669 Treatment of Patients with Face Asymmetries, Orofacial Clefts and Craniofacial Anomalies2
16
MOR690 Master Thesis IV: Complete Writing, Critique by Committee Members, and Defense3
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.