Επιλογή Σελίδας

Ψυχολογία

MSc
Master of Science
Το Μεταπτυχιακό που σας δίνει τη δυνατότητα να γίνετε πλήρως πιστοποιημένος κλινικός ψυχολόγος
Ψυχολογία στο EUC
Το Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία στο EUC  παρέχει στους φοιτητές την επιλογή για εξειδίκευση σε δύο ειδικότητες, στην Κλινική Ψυχολογία ή στη Συμβουλευτική. Το πρόγραμμα σπουδών εξοπλίζει τους φοιτητές κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να αιτηθούν για επαγγελματική αδειοδότηση στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μας αναπτύσσουν και ενισχύουν δεξιότητες που αφορούν σε θέματα ψυχολογικής εκτίμησης, διαγνωστικών διατυπώσεων και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ποιοτικές και ποσοτικές δεξιότητες που απαιτούνται στον χώρο της έρευνας και της πρακτικής του τομέα της Ψυχολογίας. Υπό την επίβλεψη καθηγητών του τμήματος, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εξειδικευμένη έρευνα, γεγονός που συμβάλλει στην προαγωγή ειδικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, στον τομέα της ειδικότητας που έχουν επιλέξει. Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος δύνανται να εγγραφούν στο Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:2 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:160

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

 • Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
 • Κλινικής Ψυχολογίας
 • Ιδιωτικές Πρακτικές
 • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
 • Εφαρμοσμένης Έρευνας

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Τα ειδικά κριτήρια εισδοχής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία είναι:
 1. Πτυχίο Ψυχολογίας από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Πτυχία με τίτλο σπουδών και γνωστικό αντικείμενο εκτός Ψυχολογίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Επισημαίνεται ότι Πτυχίο Ψυχολογίας, το οποίο δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας που αναγνωρίζεται από τον αρμόδιο Φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), πιθανόν να οδηγήσει σε αποκλεισμό του/της φοιτητή/τριας από τη δυνατότητα συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση σε κυβερνητικές ή άλλες δομές. Eπιπλέον, σε περίπτωση που το πτυχίο Ψυχολογίας του/της φοιτητή/τριας δεν είναι αντίστοιχο με πτυχίο Ψυχολογίας, με την αποπεράτωση των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία, ενδέχεται η απόρριψη συμπερίληψης του/της στο μητρώο πτυχιούχων που διατηρεί το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων, με αποτέλεσμα την αποτυχία εγγραφής στα μητρώα εγγεγραμμένων ψυχολόγων.
 2. Πορτφόλιο το οποίο να αποδεικνύει τη δέσμευση των αιτητών/τριών στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας (συγκεκριμένα: εθελοντική εργασία σε πλαίσια ψυχικής υγείας, προηγούμενη κλινική εμπειρία, ερευνητική εμπειρία).
 3. Προσωπική έκθεση 500 λέξεων στην οποία οι αιτητές/τριες να αιτιολογούν την απόφασή τους για αίτηση εισδοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Κλινικής/Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και να καταγράφουν τους μελλοντικούς τους επαγγελματικούς στόχους στο αντικείμενο της κλινικής ή συμβουλευτικής ψυχολογίας.
 4. Καθαρό ποινικό μητρώο και Πιστοποιητικό - Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.
 5. Χρειάζεται να δηλωθούν ονόματα/στοιχεία/τηλέφωνα δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τον/την αιτητή/τρια, και στα οποία το Τμήμα θα αποταθεί σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Το πρώτο άτομο πρέπει να προέρχεται από τον χώρο του πανεπιστημίου, να είναι δηλαδή μέλος ακαδημαϊκού προσωπικού που δύναται να σχολιάσει την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση του/της αιτητή/τριας. Το δεύτερο άτομο πρέπει να είναι κάποιος/α ο/η οποίος/α μπορεί να σχολιάσει την πρακτική εμπειρία του/της αιτητή/τριας στην ψυχολογία, όπως π.χ. επόπτης/τρια πρακτικής άσκησης.
 6. Η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο εισδοχής στο πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν όλα τα γενικά και ειδικά κριτήρια του Προγράμματος θα καλούνται σε συνέντευξη. Η Επιτροπή Αξιολόγησης τοποθετεί τους/τις υποψηφίους/ες σε σειρά κατάταξης, με τους/τις πρώτους/ες επιτυχόντες/ούσες να εξασφαλίζουν μια θέση στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει υποψήφιους/ες σε λίστα αναμονής.
 7. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/α, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινού Κορμού60
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 1000 ωρών*40
6
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων160
7
Προαιρετική Πρακτική Άσκηση 500 ωρών**20

Master – Psychology – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κοινού Κορμού60 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
3
CCP600Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων6
4
CCP605Ηθική και Δεοντολογία στην Ψυχολογική Επιστήμη και Πράξη6
5
CCP610Θεραπευτικές Δεξιότητες6
6
CCP615Εργαστήριο Γνωστικής και Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης6
7
CCP620Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων6
8
CCP625Πολυμεταβλητή Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας6
9
CCP630Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας6
10
CCP635Προχωρημένη Κλινική Ψυχοπαθολογία6
11
CCP640Ψυχοδυναμικές Παρεμβάσεις6
12
CCP645Εργαστήριο Αξιολόγησης Προσωπικότητας6
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Ειδικότητας30 ECTS
2
Κλινική Ψυχολογία 30
3
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
4
CCP650Κλινικές Δεξιότητες Διάγνωσης και Διατύπωσης10
5
CCP653Γνωστικές-Συμπεριφοριστικές Παρεμβάσεις10
6
CCP659Εξειδικευμένα Σεμινάρια Προπαρασκευαστικής Πρακτικής Άσκησης Κλινικής Ψυχολογίας10
7
Συμβουλευτική Ψυχολογία30
8
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
9
CCP655Ψυχολογική Διατύπωση στη Θεραπευτική Πράξη10
10
CCP658Ανθρωπιστικές Παρεμβάσεις10
11
CCP664
Εξειδικευμένα σεμινάρια Προπαρασκευαστικής Πρακτικής Άσκησης Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
Κλινική Ψυχολογία 30
3
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
4
CCP656
Μεταπτυχιακή Διατριβή Κλινικής Ψυχολογίας I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία
10
5
CCP662
Μεταπτυχιακή Διατριβή Κλινικής Ψυχολογίας II: Ανάλυση και Παρουσίαση
20
6
Συμβουλευτική Ψυχολογία30
7
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
8
CCP661
Μεταπτυχιακή Διατριβή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας I: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση και Μεθοδολογία
10
9
CCP667
Μεταπτυχιακή Διατριβή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας II: Ανάλυση και Παρουσίαση
20
1
Πρακτική Άσκηση 1000 ωρών*40 ECTS
2
Κλινική Ψυχολογία 40
3
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
4
CCP665
Πρακτική Άσκηση Κλινικής Ψυχολογίας I
20
5
CCP668
Πρακτική Άσκηση Κλινικής Ψυχολογίας II
20
6
Συμβουλευτική Ψυχολογία40
7
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
8
CCP670
Πρακτική Άσκηση Συμβουλευτικής Ψυχολογίας I
20
9
CCP673
Πρακτική Άσκηση Συμβουλευτικής Ψυχολογίας II
20
1
Προαιρετική Πρακτική Άσκηση 500 ωρών**20 ECTS
2
Κλινική Ψυχολογία 20
3
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
4
CCP680
Πρακτική Άσκηση Κλινικής Ψυχολογίας (Προαιρετικό)
20
5
Συμβουλευτική Ψυχολογία20
6
ΚωδικόςΤίτλοςECTS
7
CCP690
Πρακτική Άσκηση Συμβουλευτικής Ψυχολογίας III (Προαιρετικό)
20
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.