Επιλογή Σελίδας

Δημόσιο Δίκαιο

LLM
Master of Law
Θα αποκτήσετε εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο, ενισχύοντας τις επαγγελματικές σας προοπτικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
Law at EUC
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο EUC σας επιτρέπει να αναπτύξετε τις γνώσεις σας στα σύγχρονα νομικά ζητήματα του ποινικού, διοικητικού, αστικού και διεθνούς εμπορικού Δικαίου με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή το Δημόσιο Δίκαιο. Το μεταπτυχιακό LLM καλύπτει πλήρως τις νομικές εξελίξεις και τάσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι απόφοιτοί μας δύνανται να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία, στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσίων φορέων και σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μόνο για το αντίστοιχο πρόγραμμα που προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ Οι αιτητές/τριες πρέπει να κατέχουν αναγνωρισμένο Πτυχίο από Σχολή/Τμήμα Νομικής ή αναγνωρισμένο Πτυχίο από άλλη/άλλο Σχολή/Τμήμα Πανεπιστημίου σε συναφές αντικείμενο προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Στη δεύτερη περίπτωση, η αίτηση εισδοχής αξιολογείται από Επιτροπή (η οποία ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Πτυχίου προς την κατεύθυνση του Προγράμματος. Ενδεικτικά:
-Για την κατεύθυνση Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου: Πτυχίο Οικονομικών, Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών. -Για την κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου: Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή/και Δημόσιας Διοίκησης, Πτυχίο Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή/και
  • Δευτερεύον Πτυχίο (Minor) στη Νομική, ή/και
  • Συμπλήρωση νομικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια του Πτυχίου (κατ’ ελάχιστον 25 ECTS), ή/και
  • Συνάφεια επαγγελματικής πείρας προς το αντικείμενο της κατεύθυνσης του Προγράμματος.
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κοινού Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
4
Διπλωματική Εργασία30
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

Master – Public Law

1
Μαθήματα Κοινού Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM600Μεθοδολογία της Έρευνας10
4
LLM610Δίκαιο της Ενέργειας10
5
LLM620
Ειδικά Θέματα Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και Κρατικές Ενισχύσεις
10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30 ECTS
2
Δημόσιο Δίκαιο
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
PL600Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου10
5
PL610Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου10
6
PL620Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις της Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLM692Διπλωματική Εργασία30
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.