Επιλογή Σελίδας

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αναπηρίας, διαφορετικότητας και ετερότητας στην εκπαίδευση. Παίξε καθοριστικό ρόλο στην ποιοτική μάθηση των παιδιών και εφήβων με αναπηρία.
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
Το Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στο EUC υλοποιείται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο  σχεδιασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, στις διαδικασίες εκπαιδευτικής έρευνας καθώς και την ανάπτυξη προσόντων παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει: υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα σε θέματα φιλοσοφίας, θεωρίας και πρακτικής της ειδικής και της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα παιδαγωγικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για διάφορες ομάδες μαθητών με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης, σε θέματα μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας και μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης σε διάφορες εκπαιδευτικές δομές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:24 μήνες
Διδασκαλία:Online
ECTS:120

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρακτική Άσκηση Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η Πρακτική Άσκηση, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS) το οποίο περιλαμβάνει: α) εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, β) επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, γ) εποπτεία σε ομάδες, κ.ά. Μοριοδότηση Το πρόγραμμα είναι 120 ECTS και μοριοδοτείται για προσλήψεις/διορισμούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού20
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα36
4
Υποχρεωτικό Μάθημα Πρακτικής Άσκησης24
5
Μαθήματα Επιλογής10
6
Διπλωματική Εργασία30
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS120

Master – Online – Special (Inclusive) Education – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού20 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
4
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα36 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
IED600Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο10
4
IED610Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Πολιτική και Πρακτική10
5
IED620Διαφοροποίηση στην Ενιαία Εκπαίδευση10
6
IED685Διδακτική Μεθοδολογία σε Ένα Σχολείο για Όλους6
1
Υποχρεωτικό Μάθημα Πρακτικής Άσκησης
24 ECTS
2
IED680Σχολική Εμπειρία24
1
Μαθήματα Επιλογής10 ECTS
2
Επιλογή ενός (1) μαθήματος
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
IED640Κινητικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες10
5
IED635Κοινωνικές, Συναισθηματικές και Ψυχικές Δυσκολίες10
6
IED650Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοητικές Αναπηρίες10
7
IED630Σύγχρονα Θέματα στην Ενιαία Εκπαίδευση10
8
IED625Τεχνολογία και Αναπηρία10
9
IED645Διαπολιτισμική Εκπαίδευση10
10
N/AΜάθημα Επιλογής από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών*10
1
Διπλωματική Εργασία30 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή τριών μαθημάτων, ως ακολούθως:
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
IED670Διπλωματική Εργασία30
5
ή
6
Μαθήματα Έρευνας10
7
Επιλογή ενός (1) μαθήματος
8
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
9
EDU650Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
10
EDU660Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
11
Μαθήματα Επιλογής20
12
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.