Επιλογή Σελίδας
Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση
MA
Master of Arts
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διαφορετικότητας και ετερότητας στην εκπαίδευση, εντάσσοντας τους μαθητές με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία της μάθησης
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στο EUC εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική προσαρμογή της διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές σε θέματα αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών, εφαρμογής εξατομικευμένων παρεμβάσεων καιυλοποίησης τεκμηριωμένων πρακτικών για την αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία (Ειδικές ανάγκες). Έμφαση δίνεται στη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τεχνικών διαχείρισης της τάξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων διανοητικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών. Μερικά από τα μαθήματα επιλογής, στα οποία δύναται ο φοιτητής να συμμετάσχει είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και άλλες ψυχο-συναισθηματικές προκλήσεις και η γονική / οικογενειακή συμβουλευτική. Παράλληλα, προσφέρεται στον φοιτητή η δυνατότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής διδασκαλίας σε σχολεία με μαθητές με ειδικές ανάγκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα30
4
Μεταπτυχιακή Διατριβή30
5
Σύνολo90

Master – Special (Inclusive) Education – Greek

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDU600Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
4
EDU605Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
5
EDU615Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής10
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
EDI600Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο10
4
EDI601Διαφοροποίηση στην Ενιαία Εκπαίδευση10
5
EDI602Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Πολιτική και Πρακτική10
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή τριών Μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
EDI685Διπλωματική Εργασία30
5
Μαθήματα Έρευνας
6
(Επιλογή ενός μαθήματος έρευνας από τα πιο κάτω)
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
8
EDU630
Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής ή
10
9
EDU640Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
10
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας
11
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
13
EDI620Κινητικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες10
14
EDI622Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοητικές Αναπηρίες10
15
EDI624Κοινωνικές, Συναισθηματικές και Ψυχικές Δυσκολίες10
16
EDI628Σύγχρονα Θέματα στην Ενιαία Εκπαίδευση10
17
EDI634Τεχνολογία και Αναπηρία10
18
EDI636Διαπολιτισμική Εκπαίδευση10
19
Μάθημα Επιλογής από τα μαθήματα άλλης Κατεύθυνσης του ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο συναφές μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου*
10
20
21
EDI696Σχολική Εμπειρία**30**
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.