Επιλογή Σελίδας
Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
MA
Master of Arts
arrow_down
Απόκτησε εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διαφορετικότητας και ετερότητας στην εκπαίδευση, εντάσσοντας τους μαθητές με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία της μάθησης
Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο EUC
Το Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση στο EUC εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική προσαρμογή της διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. Το πρόγραμμα εκπαιδεύει τους φοιτητές σε θέματα αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών, εφαρμογής εξατομικευμένων παρεμβάσεων καιυλοποίησης τεκμηριωμένων πρακτικών για την αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία (Ειδικές ανάγκες). Έμφαση δίνεται στη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τεχνικών διαχείρισης της τάξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων διανοητικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών. Μερικά από τα μαθήματα επιλογής, στα οποία δύναται ο φοιτητής να συμμετάσχει είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και άλλες ψυχο-συναισθηματικές προκλήσεις και η γονική / οικογενειακή συμβουλευτική. Παράλληλα, προσφέρεται στον φοιτητή η δυνατότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής διδασκαλίας σε σχολεία με μαθητές με ειδικές ανάγκες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσα:Ελληνικά
Διάρκεια:18 μήνες
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:90

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
  • Κρατικά Τμήματα Εκπαίδευσης
  • Τμήματα Έρευνας και Ανάλυσης Πολιτικής

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, , θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των  φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους.  Η εν λόγω  οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών  (Ακαδημαϊκών και  αθλητικών),  η οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.

Διαμονή Φοιτητών

Οι φοιτητικές οικιστικές μας μονάδες βρίσκονται μόλις λίγα λεπτά από την Πανεπιστημιούπολη και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους φοιτητές υψηλής ποιότητας στέγαση σε όμορφα και μοντέρνα στούντιο και διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, τα οποία υποστηρίζονται από άνετους κοινωνικούς χώρους, γυμναστήριο, αίθουσα πλυντηρίου και 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας.

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού616
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα930
4
Μαθήματα Επιλογής924
5
Μεταπτυχιακή Διατριβή620
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS3090

Master – Special (Inclusive) Education

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
6 Π. Μονάδες
16 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
EDG599Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας310
4
EDG609Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα της Εκπαίδευσης36
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα
9 Π. Μονάδες
30 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
EDI612Ενιαία Εκπαίδευση: Αναπηρία και Διαφοροποίηση310
4
EDI630Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη310
5
EDΙ610Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο310
1
Μαθήματα Επιλογής
9 Π. Μονάδες
24 ECTS
2
Επιλογή τριών (3) μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
EDI605
Αναπηρίες που Σχετίζονται με τη Νοητική και Γνωστική Ανάπτυξη
38
5
EDI606Ψυχοσυναισθηματικές Αναπηρίες38
6
EDI608Σύγχρονα Θέματα στην Ενιαία Εκπαίδευση38
7
EDI614
Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας και Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Αναπηρία
38
8
EDI627Τεχνολογία και Αναπηρία38
9
EDI629Διαπολιτισμική Εκπαίδευση38
10
EDI632Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Ενιαία Εκπαίδευση38
11
EDI647Σχολική Εμπειρία Ι38
12
EDI648Σχολική Εμπειρία ΙI**620
13
EDΙ604Σωματικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες38
14
N/AΜάθημα από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο38
1
Μεταπτυχιακή Διατριβή
6 Π. Μονάδες
20 ECTS
2
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή δύο Μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
EDG695Διπλωματική Εργασία620
5
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας
6
(Επιλογή ενός μαθήματος έρευνας από τα πιο κάτω)
7
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
8
EDG681
Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
312
9
EDG682
Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
312
10
και
11
N/Aκαι ενός (1) Μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης38

Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό