Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικά Έργα

Τα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται επί του παρόντος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδεικνύουν το εύρος και το βάθος των συνεργασιών μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα έχουν λάβει εθνικές ή διεθνείς επιχορηγήσεις και καλύπτουν ποικίλους ακαδημαϊκούς τομείς.

Invalid Request