Επιλογή Σελίδας

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη ενός ευρέος φάσματος τομέων όπως η τέχνη, ο πολιτισμός, η λογοτεχνία, οι επιχειρήσεις, η υγειονομική περίθαλψη, η τεχνολογία, η επιστήμη, η εκπαίδευση, η νομική και η δημόσια υπηρεσία. Οι καθηγητές, οι φοιτητές, οι ερευνητικοί συνεργάτες και οι μελετητές μας διερευνούν τα σύνορα της νέας γνώσης μέσω έρευνας και δημοσιεύσεων. 

Το περιοδικό Cadences

Το περιοδικό Cadences είναι ένα πολύγλωσσο περιοδικό για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Κύπρου, παρουσιάζοντας δημιουργίες μελών τόσο της τοπικής κοινότητας, όσο και της ομογένειας του νησιού, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ποίησης, πεζογραφίας και λογοτεχνικής κριτικής. Το περιοδικό δέχεται την υποβολή θεμάτων σε οποιαδήποτε από τις πολλές ομιλούσες γλώσσες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων της ελληνικής, της τουρκικής, της αγγλικής και της αραβικής.

Το περιοδικό Cadences συμβάλει σημαντικά στην εισαγωγή των φοιτητών στον κόσμο των εκδόσεων καθώς παρουσιάζει συστηματικά εξαίρετα άρθρα που υποβάλλονται από φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιπρόσθετα, φοιτητές του Πανεπιστημίου μας εργάζονται ως βοηθοί συντάκτες του περιοδικού, έχοντας διορισθεί από το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Για επικοινωνία με το περιοδικό Cadences:

Δρ. Σταύρος Σταύρου – Καραγιάννη
Αναπληρωτής Καθηγητής, Αγγλική Λογοτεχνία
E-mail: cadences@euc.ac.cy & S.Karayanni@euc.ac.cy
Τηλ: + 357 2271 3258

 

Ένθα – Περιοδικό Σύγχρονων Νομικών Θεμάτων

Στο περιοδικό Ένθα, οι συντάκτες εξετάζουν θέματα νομικής φύσεως που απασχολούν την επικαιρότητα. Το περιοδικό δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ανά εξάμηνο. Στο εν λόγω περιοδικό αναλύονται και σχολιάζονται διάφορες νομικές υποθέσεις, ενώ παράλληλα παρέχεται επισκόπηση ειδήσεων της νομικής επικαιρότητας. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού απαρτίζεται από προσωπικό του Τμήματος Νομικής ενώ η αρθρογράφηση αποτελεί έργο των φοιτητών του Τμήματος. . Η συμμετοχή στο Ένθα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, η οποία θα είναι χρήσιμη στη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Για επικοινωνία με το περιοδικό Ενθα:

Δρ. Philippe Jougleux
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νομικής
E-mail: P.Jougleux@euc.ac.cy
Τηλ: + 357 22559540
Ιστοσελίδα: entha.euc.ac.cy 

Journal of Critical Studies in Business & Society

Το Journal of Critical Studies in Business & Society διερευνά τον αντίκτυπο της ακαδημαϊκής θεωρίας πάνω στην κοινωνική πραγματικότητα. Το περιοδικό στοχεύει στην ανάλυση της σύνδεσης μεταξύ των συμβατικών προσεγγίσεων στις κοινωνικές επιστήμες και των αυξανόμενων οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ανισορροπιών, προσφέροντας ένα μοναδικό φόρουμ τόσο για τους συνεισφέροντες, όσο και για τους αναγνώστες.