Επιλογή Σελίδας
School of Sciences – Clinical Trainer
Προθεσμία : 24 July 2020

Η Σχολή Θετικών Επιστημών προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης Κλινικών  Εκπαιδευτών για την εποπτεία της Πρακτικής Άσκησης στο πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας.

Τμήμα  Επιστημών Υγείας

  • Κλινική Άσκηση στη Φυσικοθεραπεία

Απαιτούμενα προσόντα

Οι αιτητές/τριες θα πρέπει να είναι κάτοχοι  Πτυχίου Φυσικοθεραπείας από αναγνωρισμένο ίδρυμα-Πανεπιστήμιο,  να είναι εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) και στο Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικοθεραπευτών Κύπρου  (ΣΕΦ).  Να έχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή από το Συμβούλιο Εγγραφής Φυσικοθεραπευτών Κύπρου και να έχουν τουλάχιστο 2 έτη κλινική εμπειρία.  Επιπρόσθετα προσόντα, διδακτική κλινική εμπειρία στον τομέα της Φυσικοθεραπείας, εξειδίκευση με πιστοποίηση σε τεκμηριωμένες Φυσικοθεραπευτικές κλινικές πρακτικές και μεταπτυχιακός / διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Φυσικοθεραπεία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο  για το οποίο ενδιαφέρονται
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους

Υποβολή αιτήσεων, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy   Τηλ +357 22713061

Η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 24η Ιουλίου 2020. Οι θέσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι την πλήρωση τους.