Επιλογή Σελίδας
Σχολή Θετικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικοί Επιστήμονες
Προθεσμία : Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Η Σχολή Θετικών Επιστημών προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικούς Επιστήμονες, για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών/ΑΤΙΔΩΝ Ή/και Ειδικών Επιστημόνων

 • Δημόσια Υγεία
 • Επιδημιολογία
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Περιβαλλοντική Υγεία
 • Ακτινολογία

Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών/ΑΤΙΔΩΝ

 • Αρχές Αθλητικής Φυσικοθεραπείας
 • Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία Ι

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από τη διεύθυνση του Πανεπιστημίου
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Πανεπιστημίου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό
 • Ενσυνείδηση και ενσυναίσθηση

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή στην οποία να αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν αίτηση
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους

 

Οι αιτήσεις  να υποβάλλονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: hrm@euc.ac.cy