Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης για τις αιτήσεις 2022-2023

Posted: October 17, 2022

Η Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης ενημερώνει το κοινό ότι η φετινή υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων φοιτητών, για οικονομική χορηγία αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου 2022 και θα τερματιστεί στις 30 Νοεμβρίου 2022.

Η αίτηση θα πρέπει να κατατίθεται ηλεκτρονικά, ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα, και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα : https://socialsupport.gov.cy/

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 22867555, 22867478,22867493