Επιλογή Σελίδας

Έναρξη του Erasmus+ ARDES Πρόγραμμα Σύντομης Μάθησης «Τέχνη και Σχέδιο & Βιωσιμότητα με ειδική έμφαση στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή»

Posted: July 22, 2022

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ με το έργο του ARDES- «Τέχνη και Σχέδιο & Βιωσιμότητα με ειδική έμφαση στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή» (Short Learning Program of «ARt & DESign & sustainability with special focus on environment and climate change). Αναφ.: 2021-1-ES01-KA220-HED-000032193.

Το Έργο ARDES θα αναπτύξει και θα επικυρώσει ένα πρόγραμμα σύντομης μάθησης στην Τέχνη & Σχέδιο & Βιωσιμότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει φοιτητές τέχνης και σχεδίου ώστε οι μελλοντικές καλλιτεχνικές τους αξίες, οι παραγωγές έργων τέχνης και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες τους να συμβάλουν στην αύξηση της δέσμευσης των πολιτών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα προτείνει τη μελέτη της προσέγγισης του καλλιτεχνικού σχεδιασμού ως μέσο επικοινωνίας και τη συμπλήρωση αυτής της προσέγγισης με την εκμάθηση του «τεχνητισμού» για τη συμμετοχή του κοινού στα θέματα της πρότασης, μεταξύ άλλων, με τη χρήση διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων.

Τα κύρια θέματα που εξετάζει το πρόγραμμα είναι: 1) Βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή, 2) Δημιουργία νέων, καινοτόμων πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας, 3) Υποστήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτό το 2ετές πρόγραμμα είναι μια συνεργασία της MyDocumenta (Συντονιστής, Ισπανία), του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Universidade Aberta (Πορτογαλία), του EINA (Ισπανία), και του συνεργαζόμενου εταίρου LABA Valencia (Ισπανία).

Στο πλαίσιο του έργου ARDES, το EUC συμμετέχει ως επικεφαλής της Ενότητας 2 με μια ομάδα τριών ερευνητών, υπό τον συντονισμό της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δρ. Σιμόνα Μιχάϊ Γιαννάκη. Οι ερευνητές του έργου μας είναι: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σοφία Χατζηπαπά-Gee, Αναπληρωτής Καθ. Τάσος Αναστασιάδης, και Λέκτορας Δήμητρα Εγγλέζου από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών  – Τμήμα Τεχνών.

Κάρτα έργου

Το Erasmus+ 2021-2027 είναι το ανανεωμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, προσφέροντας ευκαιρίες σε όλα τα άτομα και σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς (Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων).

Αυτό το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ είναι πιο διεθνές, πιο περιεκτικό, πιο ψηφιακό και πιο πράσινο, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ένταξη και την ποικιλομορφία, καθώς και το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με προϋπολογισμό άνω των €28 δισεκατομμυρίων, θα χρηματοδοτήσει έργα κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με τη μάθηση για 10 εκατομμύρια άτομα κάθε ηλικίας και υπόβαθρου.

Στην Ισπανία, το πρόγραμμα Erasmus+ διαχειρίζεται η Ισπανική Υπηρεσία για τη Διεθνοποίηση της Εκπαίδευσης (SEPIE), ένας δημόσιος φορέας που υπάγεται στο Υπουργείο Πανεπιστημίων και ενεργεί ως Εθνική Υπηρεσία για το πρόγραμμα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

  • Το Erasmus+ είναι πιο περιεκτικό: προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους τύπους ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο.
  • Το Erasmus+ είναι πιο ψηφιακό: Το Erasmus+ υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση.
  • Το Erasmus+ είναι πιο βιώσιμο: σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Πρόγραμμα επενδύει σε έργα που προωθούν την ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά ζητήματα και διευκολύνουν τις ανταλλαγές που σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο ARDES, επικοινωνήστε με: mirjam.hillenius@mydocumenta.com ή/και S.Mihai@euc.ac.cy και επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Έργου και το Facebook.