Επιλογή Σελίδας

The EUC Centre of Applied Psychology and Personal Development (KEPSYPA) offers to all EUC students 2 group workshops consisting of 8 sessions each

Posted: February 5, 2024

K.E.ΨΥ.Π.Α. Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Άγχους

Σε ποιούς απευθύνεται η «Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα- Εκμάθηση Τεχνικών Διαχείρισης Δύσκολων Καταστάσεων;»

Σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο/η φοιτητή/τρια του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο/η οποίος/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με δυσκολίες και τεχνικές διαχείρισης/ αντιμετώπισης του άγχους.

Πώς λειτουργεί η ομάδα;

Σκοπός της ομάδας είναι η Ψυχοεκπαίδευση και η τεχνική διαχείρισης του άγχους.

Έναρξη και διάρκεια.

Έναρξη ομάδων Πέμπτη 29/02/2024. Θα πραγματοποιηθούν 8 εβδoμαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 90 λεπτών έκαστη. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη διάρκεια της ομάδας και είναι οι ακόλουθες:

Στην Ελληνική Γλώσσα: Πέμπτη 11.30πμ-1μμ

Στην Αγγλική Γλώσσα: Δευτέρα 11.30πμ-1μμ

Ποιό το κόστος συμμετοχής; Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α., προσφέρονται δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ομάδα;

Μπορείτε να καλέσετε στο 22559509 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα καλεστείτε σε μια ατομική συνάντηση για να συζητήσετε το περιεχόμενο της ομάδας και να αποφασίσετε την τελική σας συμμετοχή.

Κάποιες επιπλέον πληροφορίες:

  • Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα κληθούν να τηρήσουν τις αρχές εχεμύθειας που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση.
  • Η ομάδα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει δεν θα προστεθούν καινούρια μέλη μετά την έναρξη της.
  • Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συναντήσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί σε 2 συναντήσεις θα θεωρηθεί ότι επιθυμεί να διακόψει την συμμετοχή του στην ομάδα.

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Αυτοβελτίωσης

Σε ποιούς απευθύνεται η «Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Αυτοβελτίωσης;»

Σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο/η φοιτητή/τρια του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο/η οποίος/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα την έννοια της αυτοβελτίωσης και να διδαχθεί και να εφαρμόσει τεχνικές ώστε να την επιτύχει.

Πώς λειτουργεί η ομάδα;

Σκοπός της ομάδας είναι  τόσο η Ψυχοεκπαίδευση όσο και οι τεχνικές που βοηθούν στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αυτο-φροντίδας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοσυμπόνιας.

Έναρξη και διάρκεια.

Έναρξη ομάδων Τρίτη 27/02/2024. Θα πραγματοποιηθούν 8 εβδoμαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 90 λεπτών έκαστη. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη διάρκεια της ομάδας και είναι οι ακόλουθες:

Στην Ελληνική Γλώσσα: Τρίτη 11.30πμ-1μμ

Στην Αγγλική Γλώσσα: Τετάρτη 2μμ-3.30μμ

Ποιό το κόστος συμμετοχής; Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α., προσφέρονται δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ομάδα;

Μπορείτε να καλέσετε στο 22559509 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα καλεστείτε σε μια ατομική συνάντηση για να συζητήσετε το περιεχόμενο της ομάδας και να αποφασίσετε την τελική σας συμμετοχή.

Κάποιες επιπλέον πληροφορίες:

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα κληθούν να τηρήσουν τις αρχές εχεμύθειας που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση. Η ομάδα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει δεν θα προστεθούν καινούρια μέλη μετά την έναρξη της. Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συναντήσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί σε 2 συναντήσεις θα θεωρηθεί ότι επιθυμεί να διακόψει την συμμετοχή του στην ομάδα.