Επιλογή Σελίδας
Διαδικτυακό Σεμινάριο Αυτογνωσίας, Αυτοεκτίμησης και Λήψης Επαγγελματικών Αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Posted: November 30, 2020

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 ένα διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Αυτογνωσία, Αυτοεκτίμηση & Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων: Σχεδιάζοντας μια επιτυχημένη σταδιοδρομία».

Το σεμινάριο εξέτασε την έννοια της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίμησης και της αυτογνωσίας,  καθώς και της αυτοαποτελεσματικότητας που προϋποθέτει η λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.

Περαιτέρω, ανέλυσε την σημαντικότητα της αυτογνωσίας – της καθαρής αντίληψης των προσδοκιών και θέλω ενός ατόμου, μαζί με τις ικανότητες, τα συναισθήματα, τα κίνητρα, τους στόχους του, τα ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές του αξίες – και το πώς αυτά σχετίζονται με τις τελικές εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές του αποφάσεις.

Σημειώνεται πως η υποστήριξη ατόμων για απόκτηση αυτογνωσίας θεωρείται ως ένας από τους βασικούς στόχους του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Εισηγητής του Σεμιναρίου ήταν ο Δρ. Νίκος Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για να παρακολουθήσετε βιντεοσκοπημένο το πιο πάνω σεμινάριο πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο

https://event.webinarjam.com/go/replay/90/44317c7marwtv2h6