Select Page

Ευρωπαϊκό έργο με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία

Posted: February 23, 2024

 

Πανεπιστήμια κατάρτισης και ιδρύματα ενδο-υπηρεσιακής ανάπτυξης εκπαιδευτικών από έξι ευρωπαϊκές χώρες ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα χρηματοδοτημένο έργο το οποίο στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της επαγγελματοποίησης τους με απώτερο σκοπό την προώθηση της μάθησης. Το έργο, με τίτλο «Leading and Facilitating Professional Learning Communities in Schools to an Inquiry-based and Reflective Practice», χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αποτελεί ευκαιρία για πρακτική εφαρμογή σε σχολικά περιβάλλοντα. Το έργο θα διαρκέσει από τον Σεπτέμβριο του 2023 έως τον Αύγουστο του 2026.

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται διεθνώς ως βασικός παράγοντας επιτυχίας για αποτελεσματικά σχολεία. Καθώς οι εκπαιδευτικοί επενδύουν σημαντικό χρόνο σε συλλογικές προσπάθειες, θα πρέπει αυτό να έχει απτό όφελος για την ανάπτυξή τους. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να εμβαθύνουν σε θέματα που τους απασχολούν, να εξετάσουν κριτικά τις καθημερινές τους συνήθειες και να διερευνήσουν ζητήματα από διάφορες οπτικές γωνίες. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι οι ενέργειές τους ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις στον τομέα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μαθητών. Μια τέτοια συνεργασία στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης (ΕΚΜ) ενισχύει επίσης την επαγγελματική ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στην επιτυχία των καθημερινών προσπαθειών των εκπαιδευτικών.

Το κεντρικό ερώτημα του ευρωπαϊκού αυτού έργου εστιάζεται στο πώς οι συντονιστές των ΕΚΜ μπορούν να υποστηρίξουν μία ΕΚΜ και ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους. Από το Σεπτέμβριο 2023, μέλη από ιδρύματα κατάρτισης και ιδρύματα ενδο-υπηρεσιακής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, την Κύπρο, την Αυστρία και τη Γερμανία συνεργάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ Cooperation Partnerships in School Education (KA220). Είναι ειδικοί σε θέματα ΕΚΜ, επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικών και σχολικής ανάπτυξης.

Αυτό το κοινό έργο στοχεύει να εκπαιδεύσει άτομα που αναλαμβάνουν συντονιστικό ή ηγετικό ρόλο σε ΕΚΜ ή υπηρετούν ως εξωτερικοί σύμβουλοι σε ΕΚΜ. Οι ομάδες-στόχοι περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς από όλους τους τύπους σχολείων, προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης, διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, επόπτες σχολείων, και εμπειρογνώμονες ανάπτυξης προσωπικού.

Στις δέσμες εργασίας του έργου θα διερευνηθεί η επιστημονική βάση και οι τρέχουσες ανάγκες για τη διαχείριση και υποστήριξη των ΕΚΜ. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο διαχείρισης και υποστήριξης, δίνοντας έμφαση στις περίπλοκες ανταλλαγές εντός των ΕΚΜ οι οποίες χαρακτηρίζονται από διερεύνηση και προβληματισμό. Οι ικανότητες που απαιτούνται για τους ηγέτες ή συντονιστές θα συστηματοποιηθούν σε ένα μοντέλο ικανοτήτων και θα μεταφραστούν για πρακτική εφαρμογή. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε πολλαπλές γλώσσες, επιτρέποντας στα μέλη των ΕΚΜ και στους συντονιστές να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην υποστήριξη των ΕΚΜ. Το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από παιδαγωγικές και μεθοδολογικές δραστηριότητες, μαζί με ένα πρόγραμμα κατάρτισης διαθέσιμο για αυτόνομη παρακολούθηση.

Το έργο συντονίζεται από το Weingarten University of Education, στη Γερμανία.

Οι εταίροι στο έργο είναι:

  • European University Cyprus, Cyprus
  • Pädagogische Hochschule Vorarlberg, Austria
  • Universidad De Malaga, Spain
  • Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  • Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Norway
  • Centro de Profesorado Marbella – Coín, Spain
  • Centro del Profesorado de Málaga, Spain

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://www.leafap.eu/

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το δελτίο τύπου αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.