Επιλογή Σελίδας

About Us - Γενικά

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχουμε στον κάθε φοιτητή μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης, συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση της κριτικής σκέψης, της γνώσης και αναπτύσσουμε τις επαγγελματικές δεξιότητες, διευρύνοντας τον ορίζοντα σταδιοδρομίας των φοιτητών μας.

Ιστορία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα από τα πιο σημαντικά ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, καθώς έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία….

Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

Το EUC είναι ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης. Στο EUC λειτουργούν: η Σχολή Ιατρικής, η Σχολή Οδοντιατρικής, η Σχολή Θετικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η Σχολή Νομικής και η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Σε αριθμούς

Η ένδειξη του θετικού προσήμου αξιοπιστίας και της διεθνούς αναγνώρισης και αποδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισφραγίζεται και από τους δείκτες αξιολόγησής του, όπου σημειώνει εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης με έμφαση στη διασύνδεση των προγραμμάτων με τη βιομηχανία….

Experience

EUC life

Ηγεσία

H ηγετική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελείται από έμπειρο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται με συλλογικότητα για την επίτευξη της ακαδημαϊκής αποστολής και του οράματος του Πανεπιστημίου.

Συνεργασίες

Επιβεβαίωση της αριστείας, της καινοτομίας, της αναγνωρισιμότητας και του κύρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελούν οι διεθνείς συνεργασίες σε κοινά προγράμματα σπουδών, σε ερευνητικές δράσεις, σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού και σε διοργανώσεις επιστημονικών συναντήσεων.

Η Ομάδα μας

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας. Κάθε ανθρώπινη μονάδα συνδράμει και συμβάλλει με τρόπο μοναδικό στην καλλιέργεια, ενδυνάμωση και προώθηση της μάθησης, της διδασκαλίας, της έρευνας….