Επιλογή Σελίδας

Συνεργασίες

Η Ιατρική Σχολή κατέταξε στο ενεργητικό της ακόμη μια στρατηγική συμφωνία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, το Harvard Τ.Η. Chan School of Public Health. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου μας κατέχει τη θέση του συντονιστή του προγράμματος «Principles and Practice of Clinical Research (PPCR)», το οποίο  προσφέρεται διαδικτυακά, ενώ τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο (ΓΟΚ) αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο αριστείας για τη διάγνωση, τη θεραπεία και την έρευνα του καρκίνου στην Κύπρο, το οποίο σήμερα στεγάζει πάνω από 80 κλίνες και εξυπηρετεί πάνω από 3.000 ασθενείς ετησίως. Το ΓΟΚ είναι ένα πρωτοπόρο ογκολογικό νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή προοδευτικών μεθόδων θεραπείας, όπως η in vitro χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, βραχυθεραπεία, η στοχευμένη θεραπεία κλπ. Τα υπερσύγχρονα κλινικά και απεικονιστικά τμήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μονάδα ακτινοθεραπείας, μονάδα πυρηνικής φυσικής, μονάδα ιατρικής φυσικής, μονάδα στοχευμένης θεραπείας, μονάδα μοριακής απεικόνισης, φαρμακολογική μονάδα και αποκλειστική ογκολογική ΜΕΘ. Ως αποκλειστικός χώρος εκπαίδευσης, το ΓΟΚ παρέχει στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου την ευκαιρία έκθεσης στις βέλτιστες πρακτικές στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών με καρκίνο, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους, κατά τα προκλινικά και κλινικά έτη σπουδών τους.

Η Microsoft έχει επιλέξει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρο για την εγκαθίδρυση του μοναδικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft στην Κύπρο, ενός από τα 110 Κέντρα Καινοτομίας Microsoft που λειτουργούν ανά τον κόσμο. Η λειτουργία του Κέντρου Καινοτομίας Microsoft (MIC) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει τεράστια οφέλη για τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, τους ερευνητές, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

Τα Κέντρα Καινοτομίας Microsoft χαρακτηρίζονται από εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας που αξιοποιούνται στους τομείς της πρωτοποριακής έρευνας, της τεχνολογίας ή των λογισμικών λύσεων, με τη συμμετοχή κυβερνητικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών παραγόντων. Καθώς η γνώση και η καινοτομία γίνονται βασικοί καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης, τα Κέντρα Καινοτομίας Microsoft δύνανται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, στην κατάρτιση, στην εκπαίδευση, στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη λογισμικών για βιώσιμες τοπικές οικονομίες μέσα από την παραγωγή και προώθηση νέων, δυναμικών προτάσεων. .

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah ήταν το πρώτο νοσοκομείο που ιδρύθηκε στην Ιερουσαλήμ το 1918. Σήμερα, το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Hadassah έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει δύο Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με 850 γιατρούς, 1.940 νοσηλευτές, 1.000 κλίνες, 31 χειρουργεία, 9 μονάδες εντατικής θεραπείας και 5 σχολές συναφών ιατρικών επαγγελμάτων. Η Ιατρική Σχολή του EUC και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah έχουν ξεκινήσει μια στρατηγική συμμαχία που προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, την κλινική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του EUC καθώς και περαιτέρω συνεργασία σε κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Founded in 1999, the American Medical Center (AMC) is a state-of-the-art health care center. Originally AMC was known as the American Heart Institute (AHI), and served as a specialized diagnostic and interventional cardiology center, with cardiac-disease prevention and rehabilitation services, covering the entire spectrum of adult cardiothoracic surgery.   Today, AMC has expanded to include several frontline disciplines, including neurosurgery, breast center, plastic surgery, orthopaedics, ENT with close to 150 specialists. The facility houses 6 operating theaters, 60 beds, ICU unit, and clinical and diagnostic laboratories.   As an exclusive training site, the pioneering state-of-the-art facilities and the internationally renown staff of AMC contribute substantially to the clinical training of EUC School of Medicine students.

Η Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων ανήκει στον όμιλο ΙΑΣΩ που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές Ομάδες Υγείας στην Ελλάδα. Η παιδιατρική κλινική λειτουργεί από το 2008 και φιλοξενεί 80 πλήρως εξοπλισμένες κλίνες με 5 παιδιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας, 3 χειρουργεία και συνεργάζεται με περισσότερους από 1.500 παιδίατρους και ιατρούς από συναφείς ειδικότητες. Σε μια αποκλειστική συμφωνία, οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του EUCέχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την κλινική τους άσκηση στην Παιδιατρική Κλινική ΙΑΣΩ Παίδων στην Αθήνα, κατά το 5o και 6ο έτος των σπουδών τους.

Η Γενική Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του ΙΑΣΩ λειτουργεί ως μια από τις κορυφαίες Μαιευτικές Κλινικές στην Ελλάδα, με πολλές εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF), το Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας και το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και οι παγκοσμίου φήμης ειδικοί (συμπεριλαμβανομένων μελών της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου) έχουν τοποθετήσει το κέντρο υγείας ανάμεσα στις κορυφαίες κλινικές της Ευρώπης. Σε μια αποκλειστική συμφωνία, οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του EUC έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την κλινική μαιευτική πρακτική τους άσκηση στην Κλινική, κατά το 5ο και 6ο έτος των σπουδών τους.

Το νοσοκομείο Υγεία προσφέρει διεθνείς ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες μέσω ευρέος  φάσματος υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών υπηρεσιών αιχμής όπως το Ρομποτικό Σύστημα Da Vinci, η Βαριατρική Χειρουργική, η Ακτινοχειρουργική Εγκεφάλου Gamma Knife και το Υποβοηθούμενο από Ρομπότ Μικροσκόπιο για τη Νευροχειρουργική. Οι 200 πλήρεις και 600 συνεργαζόμενοι ιατροί, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του EUC, καλύπτουν 50 ειδικότητες. Η αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου και του Υγεία προσφέρει στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του EUC την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, κατά τα προκλινικά ή κλινικά έτη σπουδών τους, στο Νοσοκομείο Υγεία.

Συμφωνία συνεργασίας υπογράφηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, (ΕΠΚ), και την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, (ΕΕΔΕ), για την προώθηση της Επιχειρηματικής Αριστείας και του Διεθνούς Προγράμματος Πιστοποίησης/Μοντέλου “EFQM Levels of Excellence” στην Κύπρο. Την ίδια στιγμή, η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των Ελληνικών και Κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Πιο συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο 2016, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψαν ένα μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο να προσφέρουν από κοινού ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του οικονομικού περιβάλλοντος σε Ελλάδα και Κύπρο. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στους ακόλουθους πυλώνες:  Εκπαίδευση, Ανάπτυξη Ηγεσίας και Προώθηση της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Συμφωνιες Συνεργασιας με Ελληνικα ΑΕΙ

Κορυφαία Ελληνικά Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχουν προχωρήσει σε υπογραφή συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας μαζί του. Ενδεικτικά, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν υπογράψει στρατηγικές συμφωνίες τα πιο κάτω Ελληνικά Πανεπιστήμια:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 • Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Οι εν λόγω διαπανεπιστημιακές συνεργασίες αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών (joint/dual degrees), στον σχεδιασμό κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, στη μετάδοση της γνώσης, στην ανταλλαγή φοιτητών και επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, στη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων) και στη συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών.