Επιλογή Σελίδας

Erasmus+

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων όλων των ηλικιών και υποβάθρων, για να ενισχύσει την προσωπική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα από την αρχή του και είναι κάτοχος του Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027. Η στρατηγική μας για τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου περιγράφεται στη Δήλωση Πολιτικής Erasmus.