Επιλογή Σελίδας

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτει τόσο τη Βασική όσο και την Εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και τις Τέχνες. Το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα και στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων προβολής που στοχεύουν στην αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για καριέρα στην έρευνα και την καινοτομία. Η ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημίου, με βάση την επιτυχία που σημειώνει στην εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης και σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, αυξάνεται κατά ποσοστό 10% (τουλάχιστον) ετησίως, κατά την τελευταία δεκαετία.

Ερευνητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου συνεργάζονται με επιστήμονες από τα καλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στον κόσμο (π.χ. Harvard, Oxford, Imperial College London, King’s College London, Karolinska Institute στη Σουηδία, Max Planck Institutes στη Γερμανία και όλα τα κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια). Επιπρόσθετα, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του πανεπιστημίου μας συμμετέχουν ή συντονίζουν πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο και από άλλες πηγές. Το πανεπιστήμιο πραγματοποιεί σημαντικό έργο σε πολλά ερευνητικά πεδία όπως στην Πληροφορική, στις Επιστήμες της Αγωγής, στις Θετικές Επιστήμες, στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Επιστήμες Υγείας, στην Ιατρική και στη Νομική.

Ερευνητικά Έργα

Τα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται επί του παρόντος στο EUC επιδεικνύουν το εύρος και το βάθος των συνεργασιών μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο….

Ερευνητικά Κέντρα

Το Κέντρο για τις Επιστήμες του Κινδύνου και της Λήψης Αποφάσεων (CERIDES) είναι το πρώτο διαθεματικό και διασχολικό Κέντρο Αριστείας του EUC….

Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού για τους Ερευνητές

Τον Σεπτέμβριο του 2017, απονεμήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το λογότυπο «HR Excellence in Research» για την αριστεία στην έρευνα….