Επιλογή Σελίδας

Κέντρο Καριέρας

Το 94% των αποφοίτων απασχολούνται στον τομέα σπουδών τους εντός 6 μηνών από την αποφοίτηση
Το Κέντρο Καριέρας του EUC παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σταδιοδρομίας για να ενδυναμώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες  των φοιτητών, να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές τους επιλογές και να συμβάλει στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων. Με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην πρακτική άσκηση και την απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους, το Κέντρο Καριέρας υποστηρίζει τους φοιτητές/ριες και τους/τις αποφοίτους ώστε να καθορίσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές – παράλληλα με την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους – μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το Κέντρο Καριέρας του EUC διατηρεί στενές σχέσεις με τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και με το δίκτυο των αποφοίτων του, για να αυξήσει την εμπλοκή της βιομηχανίας και να βοηθήσει τους οργανισμούς να συνδεθούν με το μελλοντικό τους εργασιακό δυναμικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τοποθεσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Βόρειο Κτίριο
Ωράριο: 8:00 – 13:30 και 15:00 – 18:00
Email: [email protected]
Το προσωπικό του Κέντρου Καριέρας

Ελένη Μαρκαντώνη
Διευθύντρια Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας
[email protected]
Τηλ: 22713152

 

Άντρη Στυλιανού
Σύμβουλος Καριέρας
[email protected]
Τηλ: 22559454

Eleni Mikrommati
Σύμβουλος Καριέρας
[email protected]

Tel: +357 22559454