Επιλογή Σελίδας

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι μια επαγγελματική εμπειρία μάθησης που προσφέρει στους φοιτητές/ριες τη δυνατότητα έκθεσης στην εργασία και εμπειρίας σε χώρους εργασίας σχετικούς με τον τομέα των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση σας παρέχει την ευκαιρία για διερεύνηση  σταδιοδρομίας και για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Το Κέντρο Καριέρας του EUC επιβλέπει το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχει στους φοιτητές/ριες την ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας πριν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Η διαδικασία επιλογής για τοποθέτηση σε προγράμματα πρακτικής άσκησης βασίζεται στην ακαδημαϊκή επίδοση και στο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας των υποψηφίων (GPA).

Εταιρείες