Επιλογή Σελίδας

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από 2 Εξάμηνα/ Semesters, το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) και 1 Θερινή Περίοδο (Summer Session).

Ακαδημαϊκή Χρονιά 2024-2025

Ακαδημαϊκή Χρονιά 2023-2024