Επιλογή Σελίδας

Θέσεις Εργασίας

Why join EUC?

Because we are:

  • Committed to excellence
  • Have a Growth mindset
  • Socially responsible
  • Cooperative
  • Trustworthy
  • Passionate

For us, our greatest asset is our people. Each individual plays an important role in contributing to learning, teaching, research and support across the university to serve students’ needs and impact society.

The University currently engages 900 people in its academic and administrative functions and as an employer who cares for its employees wellbeing, it offers a welcoming, inclusive, safe and healthy environment free of discrimination, supporting its people at both professional and personal level if needed.

Being a fast growing and developing organization it is important for us to remain loyal to our values, mission and vision and ensure that new and existing members, academic and administrative, contribute towards the achievement of our organizational goals.

Our culture focuses in understanding our people’s needs and ensure the right resources are offered for professional development enabling people to learn, develop and excel.

If you wish to become a member of the EUC workforce and wish to work in a diverse and international fast pace, challenging work environment where collaboration and integrity are valued you may visit our career site and see currently available job opportunities.

School of Humanities, Social and Education Sciences

The School of Humanities, Social and Education Sciences of European University Cyprus is seeking to fill positions of Scientific Collaborators and /or Special Scientist in the following disciplines: Department of Arts Instrumental Instructors in: Bouzouki and Violin...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικούς Επιστήμονες για  προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: ΤΜΗΜΑ...

REWIRE – Cybersecurity Skills Alliance – A new Vision for Europe

Organisation Unit (Faculty/School/Office, etc): European University Cyprus, Department of Computer Science and Engineering, CERIDES.  Background (summary of the project 1 paragraph): Cybersecurity is an indispensable aspect of digitization. The Cybersecurity Skills...

CERIDES – Excellence in Innovation and Technology

The Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES) focuses on the development, use and evaluation of quantitative and qualitative methods in order to measure, assess, manage and communicate risk, and to analyze, design and implement decision-making mechanisms and...

School of Sciences – Department of Computer Science & Engineering

The European University Cyprus is seeking to recruit Special Scientists, and/or Scientific Collaborators and/or Adjunct Faculty in the following disciplines for the programs of study “Computer Engineering” (B.Sc.) and “Electrical and Electronic Engineering” (B.Sc.)...

CERIDES – Excellence in Innovation and Technology

Research Project Title: OenoWatch The Centre for Risk and Decision Sciences (CERIDES) focuses on the development, use and evaluation of quantitative and qualitative methods in order to measure, assess, manage and communicate risk, and to analyze, design and implement...