Επιλογή Σελίδας

Θέσεις Εργασίας

Why join EUC?

Because we are:

  • Committed to excellence
  • Have a Growth mindset
  • Socially responsible
  • Cooperative
  • Trustworthy
  • Passionate

For us, our greatest asset is our people. Each individual plays an important role in contributing to learning, teaching, research and support across the university to serve students’ needs and impact society.

The University currently engages 900 people in its academic and administrative functions and as an employer who cares for its employees wellbeing, it offers a welcoming, inclusive, safe and healthy environment free of discrimination, supporting its people at both professional and personal level if needed.

Being a fast growing and developing organization it is important for us to remain loyal to our values, mission and vision and ensure that new and existing members, academic and administrative, contribute towards the achievement of our organizational goals.

Our culture focuses in understanding our people’s needs and ensure the right resources are offered for professional development enabling people to learn, develop and excel.

If you wish to become a member of the EUC workforce and wish to work in a diverse and international fast pace, challenging work environment where collaboration and integrity are valued you may visit our career site and see currently available job opportunities.

Department of Arts – Minjiang University

The European University Cyprus is seeking to fill academic positions in the following disciplines for the program of study “Graphic Design” (Bachelor of Arts) which is offered at the International Digital Economy College, Minjiang University, Fuzhou City, Fujian...

Department of Computer Science and Engineering – Minjiang University

The European University Cyprus is seeking to fill academic positions to teach the following disciplines for the program of study of “Electrical and Electronic Engineering” (B.Sc.) which is offered at the International Digital Economy College, Minjiang University,...

Culturally Informed Safe Sport Coach Education e-Toolbox

In light of numerous EU provisions and calls to action and the Treaty on the Functioning of the EU (2008), stating that “The Union shall contribute to the development of quality education by encouraging cooperation between Member States and, if necessary, by...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θέσεις...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θέσεις...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες για  προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θέσεις...

School of Humanities, Social and Education Sciences – Photography

The School of Humanities, Social and Education Sciences of European University Cyprus is seeking to fill positions of Scientific Collaborators and /or Special Scientist in the following discipline: Department of Arts Photography Duties and responsibilities: Follows...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ Θέσεις Επιστημονικών...

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Κλινικοί Επόπτες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Κλινικούς Επόπτες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική/Συμβουλευτική Ψυχολογία» Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Συμπεριφοράς Κλινικοί Επόπτες...