Επιλογή Σελίδας

Η Ομάδα μας

Προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό

Θέσεις Εργασίας

A Great Place to Work®

Gender Equality Plan

HSE & Security

Procedures for the Management of Complaints Grievances

Harassment and Bullying Policy

Sexual Harassment Policy

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι άνθρωποί μας είναι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα. Κάθε άτομο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας καθοριστικά στην προαγωγή της μάθησης, της διδασκαλίας, της έρευνας και της υποστήριξης στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των φοιτητών και να επηρεάσει την κοινωνία ως ένα κορυφαίο διεθνές πανεπιστήμιο.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει στους ανθρώπους του και διασφαλίζει ότι λειτουργεί στο πλαίσιο ενός υγιούς και ισορροπημένου εργασιακού περιβάλλοντος. Το Πανεπιστήμιο απασχολεί σήμερα πάνω από 800 άτομα που ανήκουν στο ακαδημαϊκού και διοικητικό προσωπικό. Είμαστε το πρώτο ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο που του έχει απονεμηθεί η Αργυρή πιστοποίηση Investors in People, επιβεβαιώνοντας την εφαρμογή της δέσμευσή μας για υψηλές επιδόσεις μέσω της σωστής διαχείρισης ανθρώπων. Αναμφισβήτητα, η εν λόγω απονομή – όπως και οι πρόσφατες διακρίσεις του Πανεπιστημίου μας από το QS Stars και το U-Multirank – περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στο ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. 

Έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την ευημερία των εργαζομένων, το ΕΠΚ παρέχει ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον με πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και αρίστευσης, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Το ΕΠΚ, ως ένας ταχέως εξελισσόμενος και αναπτυσσόμενος οργανισμός, είναι αποφασισμένο να παραμείνει πιστό στις αξίες, την αποστολή και το όραμά του, διασφαλίζοντας ότι τα νέα και υφιστάμενα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο, ώστε να συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη των οργανωτικών του στόχων.