Επιλογή Σελίδας

Academics - Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπεδώνει τις αρχές της αριστείας και της καινοτομίας σε όλους τους τομείς: στη διδασκαλία και την έρευνα, στα προγράμματα προπτυχιακών-μεταπτυχιακών σπουδών και στις υπηρεσίες στήριξης των φοιτητών.

Σχολές και Τμήματα

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργούν 5 Σχολές με 11 τμήματα, από τις οποίες προσφέρονται Πτυχιακά (Bachelor Degree), Μεταπτυχιακά (Master Degree) και Διδακτορικά (Ph.D)….

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Drawing on current online e-learning technologies and effective teaching and moderator methodologies, the Distance Education Unit offers a range of degree programs to students from around the world that satisfy demands not met by the traditional face-to-face education model…

Διδακτικό Προσωπικό

The EUC faculty is a diverse team of professors, researchers and mentors who are committed to the highest quality of teaching and to transformative research in their fields.

Έρευνα

Η ερευνητική δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτει τόσο τη Βασική όσο και την Εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και τις Τέχνες. Το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση της διδασκαλίας…

ΒΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΕΔΩ

Erasmus+

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus +, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επενδύει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων όλων των ηλικιών και υποβάθρων, για να ενισχύσει την προσωπική ανάπτυξη, τις δεξιότητες και τις προοπτικές απασχόλησης

Βιβλιοθήκη

Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, η Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στη διατήρηση της ακαδημαϊκής αριστείας. Προσέφερε την πρώτη διαδικτυακή πρόσβαση στην Κύπρο….

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από 2 Τετράμηνα (Εξάμηνα/ Semesters), το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) διάρκειας 16 εβδομάδων….

Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εγγραφών

Review our class schedule and find the courses offered in the current semester. You can download a copy of the class schedule here.

Ακαδημαϊκοί Κανονισμοί

We encourage you to familiarize yourself with the academic regulations, such as registration, grading, conferment of degrees and probation, as they pertain to your studies.