Επιλογή Σελίδας

Ασφάλεια Υγείας

Όλοι οι διεθνείς φοιτητές πρέπει να έχουν ασφάλεια υγείας για την κάλυψη ιατρικών εξόδων που ίσως προκύψουν από ατύχημα ή από προβλήματα υγείας που εμφανίζονται μετά την άφιξή τους στην Κύπρο. Οι φοιτητές της ΕΕ καλούνται να αποκτήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στη βασική υγειονομική περίθαλψη στους πολίτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Όσοι δεν διαθέτουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας χρειάζεται να έχουν ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Οδηγίες:

  1. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να ενημερωθεί για τυχόν ατύχημα εντός δύο ημερών από την πρόκληση του ατυχήματος. Οι ιατρικές γνωματεύσεις, οι συνταγές και οι αποδείξεις πρέπει να υποβάλλονται μαζί με οποιαδήποτε αίτηση αποζημίωσης, εντός 15 ημερών από το ατύχημα.
  2. Τα ποσά επιστρέφονται εντός ενός μηνός. Μπορείτε να λάβετε ένα έντυπο αίτησης αποζημίωσης από το Λογιστήριο.
  3. Οι τραυματισμοί που προκύπτουν από την άσκηση επικίνδυνων αθλημάτων (όπως κατάδυση, αγώνες ταχύτητας, ορειβασία, σκι κ.λπ.) δεν καλύπτονται.